Matrícula

Termini: fins a dos dies abans del començament de l’activitat.
Formalització: per formalitzar la matrícula podeu utilitzar  dos sistemes de pagament:

1. Efectuar l’ingrés corresponent al compte corrent número 2100 5897110200001345 de la Caixa, a nom del curs i del Servei d’Activitats Culturals, on constin clarament:

  • nom del curs o cicle de conferències
  • nom de la persona inscrita
  • Servei d’Activitats Culturals

Una vegada fet el pagament, s’ha de presentar als serveis administratius de l’edifici Sa Riera, carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2, de Palma (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores, i a partir del mes d’octubre també els dimarts i dijous de les 16 a les 19 hores), la documentació següent:

  • Full d’inscripció (que podeu baixar de la pàgina web o recollir al Servei d'Informació)
  • Còpia de l’imprès de la transferència o de l’ingrés
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de la titulació*

Els estudiants i membres de la comunitat universitària també han de presentar o enviar còpia del carnet que expedeix la Universitat o document acreditatiu.

*(Només la primera vegada que us matriculeu a un curs de formació permanent del professorat. Les persones titulades a la UIB a partir de l’any 1989 no cal que presentin la fotocòpia del títol).

Tota aquesta documentació també es pot enviar per fax (971 17 24 35) o per correu electrònic a <cursos@uib.es>

2. Fer el pagament per codi de validació bancària (qualsevol targeta de dèbit o crèdit) directament als serveis administratius de l’edifici Sa Riera, quan lliureu la documentació següent: 

  • Full d’inscripció (us el facilitaran els mateixos serveis si no l'heu obtingut directament de la pàgina web o el Servei d’Informació)
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de la titulació*

Els estudiants i membres de la comunitat universitària també han de presentar o enviar còpia del carnet que expedeix la Universitat o document acreditatiu.

*(Només la primera vegada que us matriculeu a un curs de formació permanent del professorat. Les persones titulades a la UIB a partir de l’any 1989 no cal que presentin la fotocòpia del títol).

Atès el nombre limitat de places, abans de fer l’ingrés s’ha de confirmar si en queden, especialment si es fa la matrícula pocs dies abans que comenci l’activitat o si és una activitat amb molt poques places. Els telèfons de consulta són: 971 173 132 / 971 172 410 / 971 172 326.

Us recordam que la Universitat pot anul·lar un curs amb tres dies d’antelació perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats (segons la normativa interna del Servei d'Activitats Culturals).

Per saber si s'han concedit els crèdits sol·licitats o les hores de formació permanent de professorat, consultau la pàgina web de la Universitat, <http://sac.uib.cat>, o el Servei d’Informació.

Per a més informació
Servei d’Informació
971 172 939
 informacio@uib.cat
sac.uib.cat