Identitat, visibilitat i reputació digital de professionals, entitats i equipaments socioculturals: conceptes, aplicacions i tecnologies

Facultat d'Educació

Coordinació: Margalida Castells Valdivielso, professora asociada del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Universitat de les Illes Balears

Professorat: Bel Llodrà Riera, responsable de l’Àrea de Cibersocietat, Fundació IBIT (Mallorca). Cristina Aced, consultora de comunicació corporativa i digital (Barcelona). Felipe G. Gil, Colectivo ZEMOS98 (Sevilla). Rufino Ferreras, responsable del web Educathyssen, Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid). Joan R. Sánchez Tuomala, soci de l’empresa consultora Proquame 2005, SL (Menorca). Margalida Castells Valdivielso.

Col·laboració: GCIB (Associació de Gestors Culturals de les Illes Balears)

Alumnat: estudiants de grau i llicenciats en Educació Social, Pedagogia, Historia, Història de l’Art. Estudiants de postgrau i titulats en Gestió Cultural. Professionals d’entitats, empreses, equipaments i institucions de tipus sociocultural. Altres persones interessades en la temàtica del curs.

Dates i horari: del 13 al 15 de gener de 2011. El dijous 13 de gener, de 16 a 21 h. El divendres 14 de gener, de 9 a 14 h i de 16 a 21 h. El dissabte 15 de gener, de 9 a 14 h.

Lloc: aula 7 de Sa Riera

Nombre d'hores: 20 hores

Places: 40

Nombre de crèdits de lliure configuració de la UIB: 2
Nombre d'hores de formació de professorat: 20 hores

Introducció

Per existir al ciberespai, és a dir, per actuar a Internet, cal tenir una representació virtual, real o fictícia. Aquesta representació l'anam construint de mica en mica, a mesura que ens connectam a la xarxa, ens donam a conèixer i interactuam amb altres individus, nadius o immigrants digitals. Així com les persones hem de repensar la nostra identitat digital, les institucions, les empreses, i les entitats necessiten planificar i gestionar la seva identitat corporativa.

La sociabilització en el món virtual arribarà a ser tan important com en el món físic, i això és, senzillament, perquè les relacions de confiança (o desconfiança) i de poder (o contrapoder) també s'estan construint a Internet.

Conèixer els avantatges i els riscs de tenir una presència a Internet és fonamental per gestionar adequadament la identitat digital, personal o corporativa. Dominar les formes i les eines amb què cada persona pot construir la seva presència, visibilitat i reputació a la xarxa és imprescindible per continuar vivint en societat en l'era de la informació.

El curs pretén proporcionar coneixements pràctics del conjunt d'aplicacions, tecnologies i eines que formen l'anomenat web 2.0 orientades a les necessitats i les oportunitats tant per a la gestió de la identitat personal i professional, com per a la identitat de les entitats, els projectes i els equipaments socioculturals, i a la planificació i gestió de projectes socioculturals.

Metodologia

Les sessions tenen un caràcter pràctic. Durant l'exposició de cada tema, es proposaran activitats relacionades a través de les quals els participants podran experimentar i posar a prova els conceptes exposats, així com les tecnologies i aplicacions del web 2.0. explicades. Les conferències serviran per aprofundir en un estudi de cas, d’una institució i un col·lectiu cultural que utilitzen les eines del web 2.0 per al disseny, gestió i comunicació de projectes culturals.

Continguts

El curs s'estructura en dos blocs, que presenten respectivament els conceptes i les eines fonamentals per crear i gestionar la identitat digital.

La primera part defineix els conceptes d’Internet, ciberespai, societat, xarxa, identitat digital, reputació i visibilitat, coneixements de tipus més teòric, que fonamenten el curs. Aquest bloc consta de dues sessions i una conferència, en la qual es presenta un estudi de cas:

Sessió 1. Web 2.0: La identitat digital al web 2.0

 • Internet, ciberespai i cibersocietat
 • Identitat digital
 • Característiques del web 2.0
 • Xarxes socials: concepte, xarxes horitzontals i verticals. La identitat social
 • Blogosfera: blogs corporatius, màrqueting mitjançant blogs

Sessió 2

 • Reputació corporativa i reputació distribuïda. Espais de participació entre gestors culturals i públics culturals
 • Visibilitat i viralitat
 • Estratègies de seguiment, gestió de la reputació. Com es pot generar visibilitat
 • Continguts visibles en cercadors

A la segona part del curs, ens centrarem en els coneixements de tipus més pràctic, relacionats amb el conjunt d'aplicacions, tecnologies i eines que formen l'anomenat web 2.0, amb un enfocament i exemples orientats a les necessitats de professionals, entitats i equipaments de caire sociocultural que els ajudaran a planificar i gestionar les seves identitats personals i corporatives. Aquest bloc també consta de dues sessions i una conferència, en la qual es presenta un estudi de cas:

Sessió 1. Aplicacions, tecnologies i eines per a la gestió de la identitat digital individual i corporativa

 • Blogs i eines d'edició de pàgines web en línia
 • Sindicació de continguts
 • Canals audiovisuals (Youtube, Flickr i similars)
 • Motors de cerca i posicionament (Technorati, Google)
 • Eines per a la recerca i la personalització de la informació d'actualitat
 • Posicionament (Technorati, Google)
 • Paquets ofimàtics en línia

Sessió 2. El treball col·laboratiu i en xarxa: aplicacions, tecnologies i eines per a la planificació i gestió

 • Eines de planificació de projectes
 • Eines de gestió de projectes
 • Eines per al teletreball
 • Eines de treball col·laboratiu (wikis, Google grups i altres)
Dia
Nombre d’hores
Continguts
Ponents
Dijous 13 de gener, de 16 a 19 hores
3
Bloc I. Sessió 1: Web 2.0: la identitat digital a la web 2.0
Bel Llodrà i Margalida Castells
Dijous 13 de gener, de 19 a 21 hores
2
Estudi de cas I: http://zemos98.org/
 
Colectivo ZEMOS98
Divendres 14 de gener, de 9 a 14 hores
5
Bloc I. Sessió 2: Visibilitat i reputació de projectes i institucions culturals
Cristina Aced
Divendres 14 de gener, de 16 a 20 hores
3
Bloc II. Sessió 1: Aplicacions, tecnologies i eines per a la gestió de la identitat digital individual i corporativa
Bel Llodrà i Margalida Castells
Divendres 14 de gener, de 19 a 21 hores
2
Estudi de cas II: www.educathyssen.org
Rufino Ferreras
Dissabte 15 de gener, de 9 a 14 hores
5
Bloc II. Sessió 2: El treball col·laboratiu i en xarxa: Aplicacions, tecnologies i eines per a la planificació i gestió
Joan R. Sánchez Tuomala

Bibliografia:

www.identitatdigital.net

Preu de matrícula

Comunitat universitària i estudiants: 40 euros
Formació permanent de professorat i altres: 60 euros

- Matrícula -

Les dues conferències previstes són obertes al públic