Autoconeixement, Emocions i Diàleg al segle XXI (nivell II) (Formentera)

Adreçat a totes les persones interessades a adquirir coneixements teòrics i habilitats pràctiques en competències emocionals bàsiques. Aquesta formació s’adreça tant als professionals que s’han de dedicar a educar, orientar, assessorar, i ajudar altres persones amb vista al foment del benestar anímic, com també als titulats que s’hagin de dedicar a la mediació i a les pràctiques del consens i la solució pacífica de conflictes. També a les persones que vulguin aprofundir en l’autoconeixement i millorar les relacions amb si mateixos i amb els altres; especialment pares i mares que vulguin aprendre tècniques de diàleg i gestió emocional per facilitar la comunicació amb els fills.

Aquest és el segon dels tres nivells que constitueixen el total del curs Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI, el primer nivell del qual es va realitzar a Formentera l’any passat. No obstant això, la metodologia i l’enfocament del curs permet que qualsevol persona interessada pugui assistir a aquest nivell encara que no hagi cursat el primer.

Dates i horaris

Els dies 27 i 28 d’octubre, 17 i 18 de novembre de 2017. Els divendres de les 16.30 a les 19.30 hores i els dissabtes de les 10 a les 14 i de les 16 a les 19 hores.

Nombre de places

40

Lloc

Sala d’Actes de Cultura, carrer de Pius Tur Mayans, 14. Sant Francesc de Formentera

Durada

20 hores presencials i 5 hores de treball de l’alumne (opcional per crèdits ECTS)

Destinataris

Professorat, estudiants universitaris, mares, pares i població en general.

Formador

Raül Genovès Company, Doctor en Filosofia. Titulat superior en Teràpies Naturals. Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB. Director i formador dels títols propis de postgrau de la UIB d’Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI i del Màster en Competències Emocionals

Objectius prevists

1. Reconèixer les característiques i necessitats pròpies de les relacions actuals entre professors i alumnes, mares, pares i fills.

2. Identificar els aspectes essencials a l’acció comunicativa i els distints tipus d’actitud davant les relacions.

3. Aprendre a gestionar harmònicament les emocions pròpies, i facilitar l’òptima gestió d’aquestes als alumnes i/o fills.

4. Conèixer i practicar les tècniques per millorar la comunicació, la gestió emocional, l’assertivitat, la solució pacífica de conflictes i les eines de relaxació.

5. Facilitar la motivació, la concentració i l’harmonia (intrapersonals i interpersonals)

Continguts

1. Eines per al reconeixement de les necessitats i expectatives, i per a facilitar la reflexió

2. Pràctica de l’escolta i l’expressió efectives. Diàleg versus monòlegs compartits

3. Reconeixement de les emocions, el context, i el nivell de congruència entre ambdós aspectes. Dinàmiques de pensament i d’actitud en relació amb les emocions

4. Identificació dels distints aspectes que dificulten o que faciliten l’exercici de l’assertivitat. Enfocament constructiu i pacífic dels conflictes

5. Coneixement i pràctica de les tècniques. Reflexió i foment de l’actitud d’aprenentatge

Metodologia

Els continguts es repartiran en sis sessions que, a més, podran tractar algun tema complementari als ja presentats.

Cada sessió consta de dues parts, la primera de les quals es dedicarà a la presentació teòrica dels temes, i la segona a les pràctiques.

Part teòrica: presentació i explicació de cada tema, profunditzant també en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.

Part pràctica: taller per a la pràctica de les tècniques.

1r. Mòdul

Sessió 1: divendres 27 d’octubre, de les 16.30 a les 19.30 hores

Presentació del curs. Inici a la identificació i comprensió de les necessitats bàsiques       

L’art d’escoltar. El diàleg com a eina constructiva    

Concentració i atenció (eines de consciència corporal i respiració)

Sessió 2: dissabte 28 d’octubre, de les 10 a les 14 hores.

L’àmbit emocional.

Empatia i motivació (eines de consciència corporal i respiració)

Sessió 3: dissabte , 28 d’octubre, de les 16 a les 19 hores.

Criteris personals i col·lectius (pràctica del consens)

El valor de la disciplina ben entesa. L’equilibri entre fermesa i permissivitat

2n. Mòdul

Sessió 4: divendres 17 de novembre, de les 16.30 a les 19.30 hores

L’actitud d’aprenentatge en l’adversitat

Autoconeixement. Rols i personatges (el «poble interior» i l’argument de la «pel·lícula personal»)

Sessió 5: dissabte 18 de novembre, de les 10 a les 14 hores.  

Addiccions, drogues i problemes de dependència     

Tractament dels casos de separació, violència i situacions especials

(dol, assertivitat i solució pacífica de conflictes)

Sessió 6: dissabte 18 de novembre, de les 16 a les 19 hores.

L’exemple propi com a model de referència. L’actitud congruent.

Pla d’avaluació de l’activitat

Serà continuada i tindrà en compte l’assistència i participació a les classes. La presentació oral o escrita de les reflexions, aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.   

Certificacions

Aquest curs possibilita:

— Obtenir un certificat d’assistència o d’aprofitament o

— El reconeixement de les 20 hores corresponents al Títol propi de postgrau de la UIB Expert universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XX o

— 1 crèdit ECTS (concedit)

— Crèdits de lliure configuració de la UIB (sol·licitats)

— Hores de formació permanent del professorat

Segons consta a la diligència del 22 de desembre de 2017, aquesta activitat no ha obtingut l'homologació.

Podeu consultar aquesta resolució a la pàgina de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat següent: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3047494&coduo=3035232&lang=ca

Per obtenir un certificat haureu d'assistir, com a mínim, a un 80% de les classes.

Nombre màxim de places

40 

Lloc de realització

Sala d’Actes de Cultura, Carrer de Pius Tur Mayans 14, Sant Francesc.

Preu de matrícula

1.    UIB: 48 euros

  • Alumnes de la UIB
  • PDI i PAS
  • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
  • Alumni de la UIB

2.    Altres estudiants: 48 euros

  • Matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP. Heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

3.    Desocupats i jubilats de l'Estat espanyol: 48 euros

  • Desocupats: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

4.    Altres: 69 euros.

Termini d’inscripcions

Fins al 27 d’octubre de 2017. Les inscripcions es faran en línia al següent enllaç: formulari d'inscripció

 

El Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar un curs, en qualsevol moment, si no té el nombre mínim d'alumnes requerit. Si us heu inscrit al curs i veniu de fora de l'illa, us aconsellam que, abans de tancar el bitllet d'avió o de vaixell, us assegureu que es fa el curs.