Forma't en anglès

cartellOffer of subjects in English for the international and multicultural formation / Oferta de cursos de formació internacional i/o multicultural en anglès 2015-16


Matrícula

 • Termini de matrícula: fins a quatre dies abans del començament de l’activitat.
 • Preu: 55 euros per curs
 • Formalitzar la inscripció
 • Recordau que us heu de donar d'alta a la UIB


Curs Acadèmic 2015-2016 (primer semestre):

Codi

Nom del curs

Professor/a

Responsable Facultat

Període

Observacions

30006

Intercultural Communication

Roger Andrews

Bartolomé Deyà

Primer semestre

No s’assignaran crèdits ECTS a l’alumnat UIB dels estudis de la Facultat de Ciències

30007

International Marketing

Miquel Trias         

Bartolomé Deyà

Primer semestre

No s’assignaran crèdits ECTS a l’alumnat UIB dels estudis de la Facultat de Ciències

30011

Critical Geographies of Globalitzation: Tourism, Nature and Urban Society

Marc Morell i Ivan

Dr. Macià Blázquez

Primer semestre

No s’assignaran crèdits ECTS a l’alumnat UIB dels estudis de la Facultat de Ciències

Més informació

 • Aquests cursos s’ofereixen a:
  • Alumnat UIB de les titulacions de grau.
  • Alumnat que rep la UIB en el marc dels programes de mobilitat
  • Públic extern.
 • Tots els cursos tenen 3 ECTS
 • Matrícula als serveis administratius dels teus estudis
 • Ha d'haver un mínim de 10 alumnes matriculats per impartir-se