Octavio Paz en el seu centenari: una introducció a la seva obra política

S'ha anul·lat

Professorat

Dr. Guillermo Flores, investigador postdoctoral, Conacyt Mèxic, investigador convidat del Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les Illes Balears.

Dates i horari

Els dimarts i dijous, del 4 de novembre al 4 de desembre de 2014. De 17.30 a 19 hores.

Lloc

A l'aula 3 de l'edifici Sa Riera

Durada

15 hores

Nombre de places

Obert al públic en general i sense límit de places.

Crèdits

 • Nombre de crèdits de lliure configuració de la UIB: en tràmit
 • Nombre d’hores de formació permanent de professorat de la Conselleria d’Educació: en tràmit.

Introducció

Aquest any 2014 se celebra el centenari del poeta i assagista mexicà Octavio Paz, nascut a la ciutat de Mèxic el 31 de març de 1914. L'escriptor mexicà, que fou guardonat amb el premi Nobel de literatura el 1990, va ser un profund pensador i analista de la política. En aquest curs fem un estudi detingut d'alguns conceptes centrals del pensament polític d’Octavio Paz. Sens dubte, Octavio Paz ha estat l'intel·lectual mexicà més important que ha viscut al segle XX, i és per això que consideram que es requereix aprofundir més en el coneixement de la seva obra, en aquest cas de la seva obra consagrada a la reflexió política, però això no exclou fixar-se en altres aspectes del pensament i de l'obra de Paz que també es troben vinculats a la política i als seus conceptes clau. L'acostament que farem a l'obra de Paz no és amb finalitats apologètiques o laudatòries, ni tampoc amb l'objectiu de criticar la seva obra, la qual cosa requeriria un major desenvolupament i extensió del curs, encara que, de qualsevol manera, serà present la crítica d'altres autors a l'obra de Paz en aspectes d'índole política. En aquesta ocasió, més aviat hem optat per presentar algunes idees centrals del seu pensament polític presents en la seva obra assagística i que contenen una càrrega de reflexió suficient per considerar-les per fer-ne la discussió i l’estudi detinguts.

Objectius

 • Difondre l'obra d’Octavio Paz amb motiu del seu centenari, amb la intenció que hi hagi un major acostament a la lectura d'aquesta obra.
 • Que l'alumne conegui directament l'obra assagística d’Octavio Paz dedicada a l'estudi i la reflexió de la política.
 • Aprofundir en l'estudi dels conceptes centrals del corpus de Paz sobre la política.
 • Que l'alumne pugui distingir analíticament entre els diferents conceptes i categories que Paz aborda en la seva obra assagística consagrada al pensament polític.
 • Destacar el paper d’Octavio Paz com un intel·lectual públic interessat pels problemes que afligien (i segueixen afligint) el món que li va tocar habitar, i com això el portà a exercir la crítica i la reflexió política del seu temps.
 • Que l'alumne obtingui una perspectiva clara de les idees fonamentals del pensament polític de Paz.

Metodologia

 • El curs s’adreça a un públic ampli, que es trobi interessat en l'estudi de les humanitats i que estigui familiaritzat amb la lectura de textos literaris i d'assagística.
 • S'oferirà una bibliografia bàsica dels textos de Paz basada en les obres completes. S'espera que els alumnes realitzin les lectures corresponents.
 • Les sessions implicaran algunes lectures directes de l'obra de Paz i d'altres textos addicionals.
 • El professor guiarà les sessions a través d'un text escrit que servirà com a base per aprofundir en cadascun dels punts que formen part del temari.
 • S'utilitzarà una pissarra en la qual es presentarà de manera esquemàtica (tipus mapes conceptuals) el conjunt de conceptes abordats en cada sessió.
 • Es pretén recórrer a una sèrie de fragments de vídeos de les sèries México en la obra de Octavio Paz i Encuentro Vuelta, que serveixin com a suport per explicar algunes nocions polítiques en l'obra d’Octavio Paz.
 • S'espera la participació del públic amb comentaris i preguntes, que es poden plantejar en qualsevol moment de la sessió i, a més, hi haurà en cada sessió una última part que serà exclusivament perquè els alumnes formulin els seus punts de vista sobre els temes abordats en la sessió.

Continguts

1. Biografia intel·lectual i política

 • Un poeta compromès amb el seu temps
 • Octavio Paz a Espanya
 • Octavio Paz i la diplomàcia
 • El mandarí de les lletres mexicanes: les revistes Plural i Vuelta
 • L'obra política d’Octavio Paz

2. Cultura, idees i costums

 • Antropologia
 • Mite, símbol i concepte
 • Creences i costums
 • Idees

3. Tradició i modernitat en l'obra d’Octavio Paz

 • Tradició
 • Modernitat
 • Modernitat política
 • Escissió social i individual

4. Temps, història i modernitat

 • La imatge del món
 • Diferents concepcions del temps
 • La noció teleològica de la història
 • La noció moderna de progrés
 • Revolució, rebel·lió i revolta
 • Nacionalisme, romanticisme i nihilisme

5. La crítica i l'experiència de la llibertat

 • La crítica
 • La llibertat i el que és modern
 • Llibertat política
 • Llibertat de l'intel·lectual

6. Democràcia moderna

 • Democràcia antiga i democràcia moderna
 • Els principis de la democràcia moderna
 • La democràcia a Amèrica Llatina
 • La democràcia a Mèxic

7. El liberalisme i la seva crítica

 • Crítica a la noció liberal de llibertat
 • Crítica a la noció d'individu
 • Crítica al mercat
 • Crítica a la publicitat

8. El socialisme i la seva crítica

 • La seducció totalitària: els intel·lectuals i el totalitarisme
 • El socialisme autoritari
 • Llatinoamèrica i el socialisme

9. Política i historia

 • El laberint de la solitud
 • L'ogre filantròpic
 • Particularitat i universalitat
 • Mèxic, Llatinoamèrica i Espanya
 • L’alteritat i el diàleg

10. Octavio Paz i els seus crítics

 • Crítiques a la noció de modernitat en Paz
 • Crítiques a la idea de democràcia en Paz
 • Polèmiques i debats intel·lectuals.

Bibliografia

 • Aguilar Mora, Jorge, La divina pareja. Historia y mito en Octavio Paz. Valoración e interpretación de la obra ensayística de Octavio Paz, México, Era, 1978.
 • Arriola, Juan Federico, La filosofía política en el pensamiento de Octavio Paz, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2008.
 • Brading, David A., Octavio Paz y la poética de la historia mexicana, México, FCE, 2002.
 • Bolaño, Roberto, Los detectives salvajes, Barcelona, Anagrama, 1998.
 • Flores, Guillermo, «Modernidad, libertad y democracia en el pensamiento político de Octavio Paz», a Jorge Rendón i Suzanne Islas (editors), Octavio Paz: México y la modernidad, México, Contrastes Editorial, 2014, pàg. 163-193.
 • González Rojo, Enrique, El rey va desnudo. Los ensayos políticos de Octavio Paz, México, Posada, 1989.
 • González Torres, Armando, Las guerras culturales de Octavio Paz, México, Colibrí/Secretaría de Cultura de Puebla, 2002.
 • Grenier, Yvon, «El pensador del siglo que viene», a Revista Equis Cultura y Sociedad, 11, març de 1999, pàg. 33-37.
 • Grenier, Yvon, Del arte a la política. Octavio Paz y la búsqueda de la libertad, México, FCE, 2004.
 • Lafaye, Jacques, Octavio Paz en la deriva de la modernidad, México, FCE, 2013.
 • Loaeza, Soledad, «Octavio Paz en el debate de la democratización mexicana», a Anthony Stanton (editor), Octavio Paz: entre poética y política, México, Colmex, 2009, pàg. 155-197.
 • Paz, Octavio, Corriente alterna, México, Siglo XXI Editores, 1967.
  • El signo y el garabato, México, Joaquín Mortiz, 1973.
  • El ogro filantrópico, México, Joaquín Mortiz, 1979.
  • Tiempo nublado, Barcelona, Seix Barral, 1983.
  • Pequeña crónica de grandes días, México, FCE, 1990.
  • «Democracia: lo absoluto y lo relativo», a Vuelta, vol. 16, 184, març de 1992, pàg. 9-14.
  • México en la obra de Octavio Paz, I. El peregrino en su patria. Historia y política en México, 3a edició, México, FCE, 1992.
  • Itinerario, México, FCE, 1993.
  • El laberinto de la soledad, Posdata, y Vuelta a El laberinto de la soledad, 2a edició, México, FCE, 1993.
  • Obras Completas V, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, México, FCE, 1994.
  • Obras Completas I, La casa de la presencia, México, FCE, 1994.
  • Obras Completas III, Fundación y disidencia. Dominio hispánico, México, FCE, 1994.
  • Obras Completas VIII, El peregrino en su patria. Historia y política en México, México, FCE, 1994.
  • Obras Completas IX, Ideas y costumbres I: La letra y el cetro, México, FCE, 1995.
  • Obras Completas X, Ideas y costumbres II: Usos y costumbres, México, FCE, 1996.
  • Obras Completas XV, Miscelánea III, Entrevistas, México, FCE, 2003.
  • El arco y la lira. El poema. La revelación. Poesía e Historia, 4a edició, México, FCE, 2006.
 • Pozas Horcasitas, Ricardo, «La libertad en el ensayo político», a Enrico Mario Santí (selecció), Luz espejeante: Octavio Paz ante la crítica, México, UNAM. 2009, pàg. 628-650.
 • Pozas Horcasitas, Ricardo, «La modernidad de los modernizadores», a Anthony Stanton (editor), Octavio Paz: entre poética y política, México, Colmex, 2009, pàg. 235-293.
 • Rodríguez Ledesma, Xavier, El pensamiento político de Octavio Paz. Las trampas de la ideología, México, Plaza y Valdéz/UNAM, 1996.
 • Vizcaíno, Fernando, Biografía política de Octavio Paz o La razón ardiente, Málaga, Algazara, 1993.
 • Yépez, Heriberto, «Pazcentrismo en la literatura mexicana del s. XXI», a José Vicente Anaya (compilador), Versus: otras miradas a la obra de Octavio Paz, México, Ediciones de Medianoche, 2010, pàg. 256-270.

Preu de matrícula

 • UIB: 25 euros
  • PDI i PAS
  • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
  • Amics i Amigues de la UIB
 • Estudiants: 25 euros
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari
 • Desocupats: 25 euros
  • Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs
 • Altres: 50 euros.

Inscripció