Autoconeixement, Emocions i Diàleg al segle XXI (nivell II)

LOGO

Matrícula tancada

Dates

Del 14 d’octubre al 16 de desembre.

Horari

Dimarts de 19 a 21 hores.

Lloc

Aula 21 de l'edifici Ramon Llull (campus universitari).

Durada

20 hores (2 crèdits, repartits en 10 sessions de 2 hores).

Places

Màxim: 40. Es recomana haver cursat prèviament, o cursar simultàniament, el nivell I d’aquest curs.

Formació permanent del professorat

Es demanen 20 hores

Activitat computable per a l’assignatura

(21922) Serveis Socials Sectorials II.

Certificat d'aprofitament

Aquest curs s'ofereix també amb possibilitat de tenir certificat d'aprofitament.

Reconeixements

 • 20 hores corresponents al títol propi de postgrau de la UIB Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.
 • 20 hores de formació permanent

A qui s’adreça

Professorat, estudiants universitaris i població en general.

Responsable de l’activitat

Departament de Filosofia i Treball Social. Servei d’Activitats Culturals (SAC).

Formador

Raül Genovès Company, llicenciat en Filosofia. Titulat Superior en Teràpies Naturals. Investigador de la UIB. Director i formador del títol propi de postgrau de la UIB Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.

Objectius prevists

1. Identificar els aspectes essencials a l’acció comunicativa i aprofundir en la seva pràctica.
2. Analitzar els distints tipus d’actitud davant les relacions (els rols o arquetips) i aprendre a emprar-los a voluntat.
3. Aprendre a gestionar harmònicament els distints estats d’ànim.
4. Conèixer i practicar les tècniques per millorar la comunicació i les tècniques corporals i de relaxació.

Contiguts

1. Aspectes essencials dels pensaments i dels sentiments. Dinàmiques de «diàleg intern» coherents.
2. Els distints tipus d’estat emocional, els motius de la seva activació i el maneig del «diàleg intern» per normalitzar les pròpies alteracions i l’estrès.
3. Aprofundiment en el reconeixement dels diversos perfils que s’activen a les relacions. Com prendre consciència de les actituds inconscients i aprendre a manejar-les sanament.
4. Elements estructurals bàsics que conformen el joc comunicatiu. Reflexió i coneixement de «l’harmonia dels contraris».
5. Exercici de la serenitat i pràctica del diàleg en grup. Diversitat d’opinions i consens: de l’oposició a la col·laboració.

Metodologia

 • Els continguts es repartiran en deu sessions que, a més, podran tractar algun tema complementari als ja presentats.
 • Cada sessió dura dues hores, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona a les pràctiques.

Activitats en cada sessió

 • Sessió 1 (14/10)
  • L’art d’escoltar (I). Relaxació i silenci
 • Sessió 2 (21/10)
  • L’art d’escoltar (II). Els tres àmbits d’atenció
 • Sessió 3 (28/10)
  • L’art d’escoltar (III). Confirmar que hem comprès
 • Sessió 4 (4/11)
  • El diàleg com a eina constructiva (I). «Diàleg intern»
 • Sessió 5 (11/11)
  • El diàleg com a eina constructiva (II). De l’oposició a la col·laboració
 • Sessió 6 (18/11)
  • El diàleg com a eina constructiva (III). Resolució pacífica de conflictes
 • Sessió 7 (25/11)
  • L’àmbit emocional (I). Autoconeixement
 • Sessió 8 (2/12)
  • L’àmbit emocional (II). L’actitud d’aprenentatge en situacions d’adversitat
 • Sessió 9   (9/12)
  • L’àmbit emocional (III). L’harmonia del conjunt
 • Sessió 10 (16/12)
  • El propi exemple com a model de referència.

Informació i inscripcions

Pla d’avaluació de l’activitat

Serà continuada i tindrà en compte:

 • l’assistència i participació a les classes.
 • presentació oral o escrita de les reflexions, aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.

Preu de matrícula

 • UIB: 30 euros
  • PDI i PAS
  • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
  • Amics i Amigues de la UIB
 • Estudiants: 30 euros
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari
 • Desocupats: 30 euros
  • Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs
 • Altres: 50 euros.

Inscripció

 • Matrícula tancada