Curs d'anglès per a alumnes del GRLA (grau de Relacions Laborals)

Curs de Preparació al Grau

Dates i horari

Del 24 d’octubre de 2016 al 10 d’abril de 2017. El curs tindrà lloc durant 16 dilluns de l'any acadèmic 2016-17.

Horari

De 16 a 18 hores

Lloc

Aula AB13. Edifici G. M. de Jovellanos. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7,5. Palma

Durada

32 hores

Destinataris

Exclusivament alumnes del GRLA. Qualsevol alumne del GRLA, no solament els de nou ingrés, que pretengui adquirir base per poder cursar durant el quart curs una de les tres assignatures d'anglès —English for Legal Purposes, Business English i English for Behavioral Sciences— a les quals actualment és possible matricular-se en el GRLA

Objectius

Adquirir base per poder cursar durant el quart curs una de les assignatures d'anglès a les quals és possible matricular-se en el GRLA

Contingut

Reforç de continguts relacionats amb el nivell que l'alumnat hauria d'haver aconseguit al final dels estudis d'educació secundària, que és també el requerit per superar les proves d'accés a la UIB.

Professorat

Rosa Maria Moreno Redondo, professora associada. Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

Nombre d'alumnes

30

Preu

90 euros

Termini d’inscripció

El Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar un curs, en qualsevol moment, si no té el nombre mínim d'alumnes requerit.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes.

Fins al 20 d’octubre de 2016

Matrícula