Curs teoricopràctic de poda de la vinya

Anul·lat

Els vinyets són un dels cultius fonamentals de les economies de molts països europeus. Però fa dècades que altres països del món produeixen vins. Considerant la importància del cultiu de vinya a les Illes Balears, es proposa aquest curs com una clara alternativa de canvi i millora en la producció dels nostres vinyets. La poda és una de les tasques principals i fonamentals en el cultiu de la vinya, una bona poda assegura una bona qualitat de la planta i es traduirà en un bon vi.

Dates

De dilluns a divendres, del 15 al 19 de gener de 2018.  
 

Horari 


De les 8 a les 13 hores (1 hora teòrica i 4 de pràctiques)

Durada


25 hores presencials


Lloc


Classes teòriques a l’edifici Jovellanos aula EDAA12 (planta 1a edifici Jovellanos). Campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma. El primer de dia de classe us indicaran el lloc i el desenvolupament de les sessions.


Classes pràctiques al Celler Can Ribas, els Cellers José Luis Ferrer, i el Celler Son Juliana.


Crèdits ECTS: en tràmit.

Objectius


L'objectiu del curs és ensenyar diferents tipus de poda i conducció del cultiu de la vinya, in situ. Per a això anirem a diferents finques de Mallorca. A partir de conceptes teòrics, els alumnes podran dur a terme la poda i prendre una decisió davant cada planta. 

És molt important que els qui treballen en qualsevol cultiu gaudeixin de les tasques que fan i se sentin que formen part del producte final.

Continguts


Les classes seran de cinc hores, una hora teòrica i quatre hores pràctiques.


Metodologia


Durant les classes teòriques, es donaran les bases i les eines per dur a terme la poda.

Professorat

 

Dra. Josefina Bota. Departament de Biologia de la UIB.

Sra. Cecilia Carámbula. Enginyera agrònoma.

Preu

60 euros

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.

— Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

— Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici de la matrícula del curs.

— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

Altres: 92 euros

Destinataris 


Totes les persones que desitgin aprendre més coses sobre el cultiu de la vinya des d'un altre punt de vista, respectant i coneixent les plantes.

Nombre de places: 12

Per obtenir un certificat cal assistir a un 80 per cent de les classes.

Credits ECTS: 1 (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Bioquímica, grau de Física, grau de Llengua i Literatura Catalanes, grau de Llengua i Literatura Espanyoles, grau d'Estudis Anglesos, grau de Filosofia, grau d'Història, grau d'Història de l'Art i grau de Treball Social- Comissió Acacdèmica de la UIB)

formulari de matrícula