AUTOCONEIXEMENT, EMOCIONS I DIÀLEG AL SEGLE XXI (nivell II) matí

Del 7 de març al 23 de maig de 2018                             Anul·lat
Els dimecres de 10:0 a 12:00 hores.

 

Concedit 1 crèdit ECTS

 

OBJECTIUS PREVISTOS:

1.- Identificar els aspectes essencials a l’acció comunicativa i aprofundir en la seva pràctica.

2.- Analitzar els distints tipus d’actitud davant les relacions (els rols o arquetips) i aprendre a emprar-los a voluntat.

3.- Aprendre a gestionar harmònicament els distints estats d’ànim.

4.- Conèixer i practicar les tècniques per millorar la comunicació i les tècniques corporals i de relaxació.

CONTINGUTS:

1. Aspectes essencials dels pensaments i dels sentiments. Dinàmiques de «diàleg intern» coherents.

2. Els distints tipus d’estat emocional, els motius de la seva activació i el maneig del «diàleg intern» per normalitzar les pròpies alteracions i l’estrès.

3. Aprofundiment en el reconeixement dels diversos perfils que s’activen a les relacions. Com prendre consciència de les actituds inconscients i aprendre a manejar-les sanament.

4. Elements estructurals bàsics que conformen el joc comunicatiu. Reflexió i coneixement de «l’harmonia dels contraris».

5. Exercici de la serenitat i pràctica del diàleg en grup. Diversitat d’opinions i consens: de l’oposició a la col·laboració. 

METODOLOGIA:

Els continguts es repartiran en 10 sessions que a més podran tractar algun tema complementari als ja presentats.

Cada sessió consta d’una duració de 2 hores, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona a les pràctiques.

ACTIVITATS A CADA SESSIÓ:

SESSIÓ 1 (7/03)

 

L’art d’escoltar (I). Relaxació i silenci

 

 

SESSIÓ 2 (14/03)

 

L’art d’escoltar (II). Els tres àmbits d’atenció

 

 

SESSIÓ 3 (21/03)

 

L’art d’escoltar (III). Confirmar que hem comprès

 

 

SESSIÓ 4 (11/04)

 

El diàleg com a eina constructiva (I). “Diàleg intern”

 

 

SESSIÓ 5 (18/04)

 

El diàleg com a eina constructiva (II). De la oposició a la col·laboració

 

 

SESSIÓ 6 (25/04)

 

El diàleg com a eina constructiva (III). Resolució pacífica de conflictes

 

 

SESSIÓ 7 (2/05)

 

L’àmbit emocional (I). Autoconeixement

 

 

SESSIÓ 8 (9/05)

 

L’àmbit emocional (II). L’actitud d’aprenentatge en situacions d’adversitat

 

 

SESSIÓ 9   (16/05)

 

L’àmbit emocional (III). L’harmonia del conjunt

 

 

SESSIÓ 10 (23/05)

El propi exemple com a model de referència

 

 

Duració: 20 hores repartides en 10 sessions de 2 hores (més 5 hores de tutories d’orientació per als ECTS).

 

Informació i inscripcions:

Pàgina del SAC; «formació»

Serveis administratius de Sa Riera

Tel. 971 173 132 / 971 172 410 / 971 172 326.

Servei d’activitats culturals (sac.uib.cat). Tel. 971 17 24 30.             

Servei d’informació (www.uib.es/informacio).

 

Dates: Del 7 de març al 23 de maig de 2018.

 

Horari: Dimecres de 10:00 a 12:00 hores.

 

Lloc:  Campus universitari (aula per determinar).

 

A qui s’adreça: professorat, estudiants universitaris i població en general.

 

Responsable de l’activitat: Departament de Filosofia i Treball Social. Servei d’Activitats Culturals (SAC).

 

Places: màxim 40

 

Formador: Raül Genovès Company, Doctor en Filosofia. Titulat Superior en Teràpies Naturals. Investigador vinculat a l’IRIE. Director i formador del Títol propi de postgrau de la UIB Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI, i co director del Màster en Competències Emocionals.

Plà d’avaluació de l’activitat:

Serà continuada i tindrà en compte:

-               l’assistència i participació a les classes.

-               presentació oral o escrita de les reflexions, aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.     

 

Preu

40 euros:

— Alumnes UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal 
d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i 
Alumni UIB.

— Estudiants: matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP. Heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

— Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici  del curs.

— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS 
de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti 
el darrer pagament de l’INSS.

 

Altres: 60 euros

Formulari de matrícula