AUTOCONEIXEMENT, EMOCIONS I DIÀLEG AL SEGLE XXI (nivell I)


Del 14 de març al 23 de maig de 2018

Els dimecres de 19 a 21 hores.

Concedit 1 crèdit ECTS.

Es demanen 20 hores de Formació Permanent del Professorat

Activitat computable per a l'assignatura:

Aquest curs permet obtenir un certificat d’aprofitament.

Reconeixement de les 20 hores corresponents al títol propi de postgrau de la UIB Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.

OBJECTIUS PREVISTS

1. Reconèixer les característiques i necessitats pròpies de les relacions actuals entre professors i alumnes, pares i fills.

2. Identificar els aspectes essencials a l’acció comunicativa. La importància de l’àmbit emocional.

3. Analitzar els distints tipus d’actitud davant les relacions (els rols o arquetips).

4. Aprendre a gestionar harmònicament els distints estats d’ànim.

5. Conèixer i practicar les tècniques per millorar la comunicació.

CONTINGUTS

1. Com podem identificar les necessitats, expectatives i demandes (pròpies i dels altres).

2. Elements estructurals bàsics que conformen el joc comunicatiu. Foment de l’actitud d’escoltar i la suspensió del judici precipitat. Confirmar que realment hem comprès el que l’altre ens vol transmetre i viceversa.

3. Presentació i reconeixement dels diversos «personatges» o perfils que s’activen a les relacions. Com prendre consciència de les actituds inconscients i aprendre a manejar-les sanament. 

4. Conèixer els distints tipus d’estat d’ànim, els motius de la seva activació i aprendre a manejar el «diàleg intern» per normalitzar les pròpies alteracions i l’estrès.

5. Coneixement i aplicació de les tècniques. Foment de la serenitat i pràctica del diàleg. Diversitat d’opinions i consens.

METODOLOGIA

Els continguts es repartiran en 10 sessions que, a més, podran tractar algun tema complementari als ja presentats.

Cada sessió té una durada de 2 hores, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona a les pràctiques.

Part teòrica: presentació i explicació de cada tema, profundint també en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.

Part pràctica: taller per a la pràctica de les tècniques. 

ACTIVITATS A CADA SESSIÓ

SESSIÓ 1         (14/03)

Presentació del curs. Inici a la identificació i comprensió de les necessitats bàsiques

SESSIÓ 2         (21/03)

L’art d’escoltar. El diàleg com a eina constructiva

SESSIÓ 3         (28/03)

Criteris personals i col·lectius (pràctica del consens)

SESSIÓ 4        (11/04)

L’àmbit emocional

SESSIÓ 5         (18/04)

El valor de la disciplina ben entesa. L’equilibri entre fermesa i permissivitat

SESSIÓ 6         (25/04) 

L’actitud d’aprenentatge         

SESSIÓ 7         (2/05)

Autoconeixement. Rols i personatges (el «poble interior» i l’argument de la «pel·lícula personal»)

SESSIÓ 8        (9/05)

Addiccions, drogues i problemes de dependència

SESSIÓ 9         (16/05)

Tractament dels casos de separació, violència i situacions especials

SESSIÓ 10       (23/05)

El propi exemple com a model de referència

Durada

20 hores repartides en 10 sessions de 2 hores,

(+ 5 hores opcionals en tutories d’orientació per ECTS).

Crèdits

Concedit 1 crèdit ECTS

Es demanen 20 hores de Formació Permanent del Professorat

Aquest curs permet obtenir un certificat d’aprofitament

Reconeixement de les 20 hores corresponents al Títol propi de postgrau de la UIB Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.

Informació i inscripcions

Pàgina del SAC: http://sac.uib.cat/act_sac/formacio/

Serveis administratius de Sa Riera Tel. 971 172 410 / 971 172 326

Servei d’Activitats Culturals (sac.uib.cat).Tel. 971 17 24 30.

Lloc

Campus universitari (aula per determinar). Cra. Valldemossa, km.7.5. Palma

A qui s’adreça

a professors, estudiants universitaris i població en general.

Responsable de l’activitat

Departament de Filosofia i Treball Social. Servei d’Activitats Culturals (SAC).

Places

màxim 40

Formador

Raül Genovès Company, Doctor en Filosofia. Titulat Superior en Teràpies Naturals. Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

Director i formador del Títol propi de postgrau de la UIB Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.

Pla d’avaluació de l’activitat:

Serà continuada i tindrà en compte:

-               l’assistència i participació a les classes.

-               presentació oral o escrita de les reflexions, l’aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.     

Preu

40 euros:

— Alumnes UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal 
d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i 
Alumni UIB.

— Estudiants: matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP. Heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

— Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici de la matrícula del curs.

— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS 
de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti 
el darrer pagament de l’INSS.

 

Altres: 60 euros