AUTOCONEIXEMENT, EMOCIONS I DIÀLEG AL SEGLE XXI (nivell I)

DATES

Del 16 d’octubre al 18 de desembre de 2017

 

Grup A: els dilluns de 10 a 12 hores. Grup B: els dilluns de 19 a 21 hores.

Concedit 1 crèdit ECTS.

Es sol·liciten 2,5 crèdits de lliure configuració de la UIB

Es demanen 20 hores de Formació Permanent del Professorat

Activitat computable per a l'assignatura: Ciutadania i societat del benestar (22333)

Aquest curs permet obtenir un certificat d’aprofitament.

Reconeixement de les 20 hores corresponents al títol propi de postgrau de la UIB Expert

Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.

OBJECTIUS PREVISTS

1. Reconèixer les característiques i necessitats pròpies de les relacions actuals entre

professors i alumnes, pares i fills.

2. Identificar els aspectes essencials a l’acció comunicativa. La importància de l’àmbit

emocional.

3. Analitzar els distints tipus d’actitud davant les relacions (els rols o arquetips).

4. Aprendre a gestionar harmònicament els distints estats d’ànim.

5. Conèixer i practicar les tècniques per millorar la comunicació.

CONTINGUTS

1. Com podem identificar les necessitats, expectatives i demandes (pròpies i dels altres).

2. Elements estructurals bàsics que conformen el joc comunicatiu. Foment de l’actitud d’escoltar i la suspensió del judici precipitat. Confirmar que realment hem comprès el que l’altre ens vol transmetre i viceversa.

3. Presentació i reconeixement dels diversos «personatges» o perfils que s’activen a les relacions. Com prendre consciència de les actituds inconscients i aprendre a manejarles sanament.

4. Conèixer els distints tipus d’estat d’ànim, els motius de la seva activació i aprendre a manejar el «diàleg intern» per normalitzar les pròpies alteracions i l’estrès.

5. Coneixement i aplicació de les tècniques. Foment de la serenitat i pràctica del diàleg. Diversitat d’opinions i consens.

METODOLOGIA

Els continguts es repartiran en 10 sessions que, a més, podran tractar algun tema

complementari als ja presentats.

Cada sessió té una durada de 2 hores, la primera de les quals es dedicarà a la part

teòrica, i la segona a les pràctiques.

Part teòrica: presentació i explicació de cada tema, profundint també en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.

Part pràctica: taller per a la pràctica de les tècniques.

ACTIVITATS A CADA SESSIÓ

SESSIÓ 1 (16/10)

Presentació del curs. Inici a la identificació i comprensió de les necessitats bàsiques

SESSIÓ 2 (23/10)

L’art d’escoltar. El diàleg com a eina constructiva

SESSIÓ 3 (30/10)

Criteris personals i col·lectius (pràctica del consens)

SESSIÓ 4 (06/11)

L’àmbit emocional

SESSIÓ 5 (13/11)

El valor de la disciplina ben entesa. L’equilibri entre fermesa i permissivitat

SESSIÓ 6 (20/11)

L’actitud d’aprenentatg

SESSIÓ 7 (27/11)

Autoconeixement. Rols i personatges (el «poble interior» i l’argument de la «pel·lícula

personal»)

SESSIÓ 8 (04/12)

Addiccions, drogues i problemes de dependència

SESSIÓ 9 (11/12)

Tractament dels casos de separació, violència i situacions especials

SESSIÓ 10 (18/12)

El propi exemple com a model de referència

Durada

20 hores repartides en 10 sessions de 2 hores, (+ 5 hores opcionals en tutories d’orientació per ECTS).

Informació i inscripcions

Pàgina del SAC; «Formació»: «Altres activitats».

Serveis administratius de Sa Riera (http://sac.uib.es/act_sac/formacio/mat/).

Tel. 971 172 410 / 971 172 326 / 971 173 132.

Servei d’Activitats Culturals (sac.uib.cat).Tel. 971 17 24 30.

Servei d’informació (www.uib.es/informacio). Tel. 971 17 29 39.

 

Dates: del 16 d’octubre al 18 de desembre de 2017.

Horari: Grup A: els dilluns de 10 a 12 hores.

Grup B: els dilluns de 19 a 21 hores.

Lloc: Campus universitari. (Aula per determinar).

 

A qui s’adreça: a professors, estudiants universitaris i població en general.

 

Responsable de l’activitat: Departament de Filosofia i Treball Social. Servei d’Activitats Culturals (SAC).

 

Places: màxim 40

Formador: Raül Genovès Company, Doctor en Filosofia. Titulat Superior en Teràpies

Naturals. Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

Director i formador del Títol propi de postgrau de la UIB Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.

Plà d’avaluació de l’activitat

Serà continuada i tindrà en compte:

- l’assistència i participació a les classes.

- presentació oral o escrita de les reflexions, l’aprofitament i aplicación personal dels continguts del curs.

Preu

40 euros:

— Alumnes UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal
d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i
Alumni UIB.
— Estudiants: matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP. Heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs.

Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

— Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici de la matrícula del curs.
— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS
de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti
el darrer pagament de l’INSS.

 

Altres: 60 euros

 

Inscripció grup A

Inscripció grup B