Protecció de les persones en situació de vulnerabilitat social: la modificació judicial de la capacitat com a instrument de protecció

 Introducció al coneixement de la protecció jurídica i social de les persones en situació de desemparament mitjançant l’aplicació de figures com la tutela, curatela, defensa judicial, pròrroga i rehabilitació de la pàtria potestat, la guarda de fet i els seus procediments.

Dates

16/11/2017, 23/11/2017, 30/11/2017

Horari

  • 16 de novembre de 16 a 20 hores.
  • 23 de novembre de 16 a 20 hores.
  • 30 de novembre de 16 a 18 hores.

Durada

10 hores

Nombre d’alumnes

50

Lloc

Aula EDAA05 de l’edifici G. M. de Jovellanos, campus universitari. Universitat de les Illes Balears.

Hores de formació permanent de professorat

Segons consta a la diligència del 22 de desembre de 2017, aquesta activitat no ha obtingut l'homologació.

Podeu consultar aquesta resolució a la pàgina de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat següent: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3047494&coduo=3035232&lang=ca

Objectius

Introducció al coneixement de la protecció jurídica i social de les persones que han vist modificada la seva capacitat d’obrar. Donar a conèixer el paper que hi fan les administracions públiques i els organismes privats. Plantejar l’anàlisi i la resolució de casos pràctics. Sensibilització i superació de les barreres psicològiques i culturals (prejudicis socials) existents

Continguts

1. Fundació Aldaba. Protegint i cuidant els més vulnerables

2. Breu introducció a la modificació judicial de la capacitat com a acció protectora

2.1. El procediment de modificació judicial de la capacitat:

·      Causes d’alteració de la capacitat.

·      Promotors (paper de la família, intervenció dels serveis socials…).

·      Intervinents.

·      Proves bàsiques:

o   Audiència de parents.

o   Reconeixement judicial.

o   Informe forense.

·      La declaració judicial de modificació de capacitat: efectes, modificació i extinció.

o   Convenció referent sobre drets de les persones amb discapacitat (Convenció de l’ONU, 2006)

·      Mesures provisionals:

o   Protecció de la persona.

o   Protecció del seu patrimoni.

2.2.      Institucions de protecció:

·      Guarda de fet.

·      Defensa judicial.

·      Pròrroga o rehabilitació de la pàtria potestat.

·      Tutela total (personal i patrimonial).

·      Tutela parcial (personal o patrimonial, altres).

·      Curatela.

3. Protocol d’actuacions per instar la modificació de la capacitat. Esquema de la intervenció des dels serveis socials

·      Prèvies a l’inici del procediment:

o   Actuacions: valoració, diagnòstic…

o   Valorar i reunir la documentació necessària per iniciar el procediment judicial.

o   Remissió a la Fiscalia.

·      Durant la tramitació del procediment:   

o   Coordinació de les actuacions amb l’entitat gestora del Programa d’Acció Tutelar (Fundación Aldaba).

o   Comunicacions a la Fiscalia.

·      Finalitzat el procediment i declarada la modificació de la capacitat:

o   Coordinació d’actuacions amb l’entitat gestora del Programa Aldaba Suport Balears (Fundación Aldaba) i amb altres entitats per a l’accés a recursos.

3.1. Tallers pràctics de les figures de protecció:

 

·      Protecció social: condicions de vida quotidiana, salut, integració personal, suport social, relació amb la família, relació amb els serveis públics, etc.

o   Durada: 30 minuts

o   Assistents:15 persones aproximadament

·      Protecció jurídica: intervenció i defensa en tots els assumptes que afectin els legítims interessos i drets de la persona tutelada.

o   Durada: 30 minuts

o   Assistents:15 persones aproximadament

·      Protecció econòmica: administració de béns, gestió del patrimoni, recerca de recursos, tramitació de pensions, etc.

o   Durada: 30 minuts

o   Assistents:15 persones aproximadament

4. Taula rodona

«Servei de tutela per a persones adultes a les Balears; una mirada a l'avui i el demà».

Moderador: Sergio Expósito, coordinador d’Aldaba Suport Balears - Fundación Aldaba.

·      Sr. Joaquín Andrés Joven, magistrat del Jutjat de Violència de la Dona número 2 de Palma i coordinador de tutela.

·      Sr. Marcos Compay, director de Projecte Jove, Prevenció, PAF i Just a Temps a Projecte Home Balears.

·      Sr. Miquel Munar, cap de l’àrea de Psicogeriatria de l’Hospital Universitari Son Espases, Palma.

·      Sr. Tomeu Miralles, educador social de la Unitat Mòbil d’Emergència Social (UMES), Creu Roja.  

·      Dra. Catalina Juan Garau, cap de secció de Planificació, Regidoria de Benestar i Drets Socials, Ajuntament de Palma.

Metodologia

— Exposició amb suport de material didàctic i gràfic.

— Discussió en grups i participació.

— Exposició d’experiències.

Els continguts es repartiran en tres sessions, de quatre i dues hores setmanals.

Coordinació

— Sergio Expósito, Fundación Aldaba. Tel.: 971 42 52 25, sergio.exposito@fundacion-aldaba.org

— Fernanda Caro, Universitat de les Illes Balears. Tel.: 971 17 20 79, nanda.caro@uib.es.

Professorat (pot haver-hi canvis en el professorat)

Amanda Marsé Fabregat: diplomada en Treball Social per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Treballadora social del Programa Aldaba Suport Balears a Mallorca des de l’any 2001, i actualment coordinadora dels Programes Tutelars (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) de la Fundación Aldaba.

Natalia Rosset: llicenciada en Dret. Responsable jurídica del Programa Aldaba Suport Balears a Mallorca.

Magdalena Clar: llicenciada en Dret. Responsable jurídica del Programa Aldaba Suport Balears a Mallorca.

Arnau Socies Tugores: diplomat en Treball Social per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Treballador social del Programa Aldaba Suport Balears a Mallorca.

Àngels Martínez Marín: administrativa del Programa Aldaba Suport Balears a Mallorca.

Aina Lliteras: administrativa del Programa Aldaba Suport Balears a Mallorca.

Preu

Gratuït Formulari de matrícula

Destinataris

Dirigit especialment als alumnes de Treball Social, Educació Social i Dret. No obstant això, atès que es tracta d’una aproximació a la matèria, hi poden assistir alumnes de diversos estudis i altres persones que tinguin interès pels temes tractats.