Protecció de les persones en situació de vulnerabilitat social: la modificació judicial de la capacitat com a instrument de protecció

 Introducció al coneixement de la protecció jurídica i social de les persones en situació de desemparament mitjançant l’aplicació de figures com la tutela, curatela, defensa judicial, pròrroga i rehabilitació de la pàtria potestat, la guarda de fet i els seus procediments.

Dates

16/11/2017, 23/11/2017, 30/11/2017

Horari

  • 16 de novembre de 16 a 20 hores.
  • 23 de novembre de 16 a 20 hores.
  • 30 de novembre de 16 a 18 hores.

Durada

10 hores

Nombre d’alumnes

50

Lloc

Aula EDAA05 de l’edifici G. M. de Jovellanos, campus universitari. Universitat de les Illes Balears.

Hores de formació permanent de professorat

en tràmit.

Objectius

Introducció al coneixement de la protecció jurídica i social de les persones que han vist modificada la seva capacitat d’obrar. Donar a conèixer el paper que hi fan les administracions públiques i els organismes privats. Plantejar l’anàlisi i la resolució de casos pràctics. Sensibilització i superació de les barreres psicològiques i culturals (prejudicis socials) existents

Continguts

1. Fundació Aldaba. Protegint i cuidant els més vulnerables

2. Breu introducció a la modificació judicial de la capacitat com a acció protectora

2.1. El procediment de modificació judicial de la capacitat:

·      Causes d’alteració de la capacitat.

·      Promotors (paper de la família, intervenció dels serveis socials…).

·      Intervinents.

·      Proves bàsiques:

o   Audiència de parents.

o   Reconeixement judicial.

o   Informe forense.

·      La declaració judicial de modificació de capacitat: efectes, modificació i extinció.

o   Convenció referent sobre drets de les persones amb discapacitat (Convenció de l’ONU, 2006)

·      Mesures provisionals:

o   Protecció de la persona.

o   Protecció del seu patrimoni.

2.2.      Institucions de protecció:

·      Guarda de fet.

·      Defensa judicial.

·      Pròrroga o rehabilitació de la pàtria potestat.

·      Tutela total (personal i patrimonial).

·      Tutela parcial (personal o patrimonial, altres).

·      Curatela.

3. Protocol d’actuacions per instar la modificació de la capacitat. Esquema de la intervenció des dels serveis socials

·      Prèvies a l’inici del procediment:

o   Actuacions: valoració, diagnòstic…

o   Valorar i reunir la documentació necessària per iniciar el procediment judicial.

o   Remissió a la Fiscalia.

·      Durant la tramitació del procediment:   

o   Coordinació de les actuacions amb l’entitat gestora del Programa d’Acció Tutelar (Fundación Aldaba).

o   Comunicacions a la Fiscalia.

·      Finalitzat el procediment i declarada la modificació de la capacitat:

o   Coordinació d’actuacions amb l’entitat gestora del Programa Aldaba Suport Balears (Fundación Aldaba) i amb altres entitats per a l’accés a recursos.

3.1. Tallers pràctics de les figures de protecció:

 

·      Protecció social: condicions de vida quotidiana, salut, integració personal, suport social, relació amb la família, relació amb els serveis públics, etc.

o   Durada: 30 minuts

o   Assistents:15 persones aproximadament

·      Protecció jurídica: intervenció i defensa en tots els assumptes que afectin els legítims interessos i drets de la persona tutelada.

o   Durada: 30 minuts

o   Assistents:15 persones aproximadament

·      Protecció econòmica: administració de béns, gestió del patrimoni, recerca de recursos, tramitació de pensions, etc.

o   Durada: 30 minuts

o   Assistents:15 persones aproximadament

4. Taula rodona

«Servei de tutela per a persones adultes a les Balears; una mirada a l'avui i el demà».

Moderador: Sergio Expósito, coordinador d’Aldaba Suport Balears - Fundación Aldaba.

·      Sr. Joaquín Andrés Joven, magistrat del Jutjat de Violència de la Dona número 2 de Palma i coordinador de tutela.

·      Sr. Marcos Compay, director de Projecte Jove, Prevenció, PAF i Just a Temps a Projecte Home Balears.

·      Sr. Miquel Munar, cap de l’àrea de Psicogeriatria de l’Hospital Universitari Son Espases, Palma.

·      Sr. Tomeu Miralles, educador social de la Unitat Mòbil d’Emergència Social (UMES), Creu Roja.  

·      Dra. Catalina Juan Garau, cap de secció de Planificació, Regidoria de Benestar i Drets Socials, Ajuntament de Palma.

Metodologia

— Exposició amb suport de material didàctic i gràfic.

— Discussió en grups i participació.

— Exposició d’experiències.

Els continguts es repartiran en tres sessions, de quatre i dues hores setmanals.

Coordinació

— Sergio Expósito, Fundación Aldaba. Tel.: 971 42 52 25, sergio.exposito@fundacion-aldaba.org

— Fernanda Caro, Universitat de les Illes Balears. Tel.: 971 17 20 79, nanda.caro@uib.es.

Professorat (pot haver-hi canvis en el professorat)

Amanda Marsé Fabregat: diplomada en Treball Social per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Treballadora social del Programa Aldaba Suport Balears a Mallorca des de l’any 2001, i actualment coordinadora dels Programes Tutelars (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) de la Fundación Aldaba.

Natalia Rosset: llicenciada en Dret. Responsable jurídica del Programa Aldaba Suport Balears a Mallorca.

Magdalena Clar: llicenciada en Dret. Responsable jurídica del Programa Aldaba Suport Balears a Mallorca.

Arnau Socies Tugores: diplomat en Treball Social per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Treballador social del Programa Aldaba Suport Balears a Mallorca.

Àngels Martínez Marín: administrativa del Programa Aldaba Suport Balears a Mallorca.

Aina Lliteras: administrativa del Programa Aldaba Suport Balears a Mallorca.

Preu

Gratuït Formulari de matrícula

Destinataris

Dirigit especialment als alumnes de Treball Social, Educació Social i Dret. No obstant això, atès que es tracta d’una aproximació a la matèria, hi poden assistir alumnes de diversos estudis i altres persones que tinguin interès pels temes tractats.