Les relacions laborals somiades

 

Anul·lat

En un procés creixent de precarització i segmentació del mercat de treball, aquest curs tracta d'aportar una visió més humanista sobre la gestió de les relacions laborals, enfocant nous models de treball. 
Hem debatut durant segles la importància del treball, una de les tasques que ocupa bona part de l’existència. A més de conèixer la legislació laboral, els models econòmics, o els tipus d'organitzacions, volem fer un pas més enllà i oferir una altra mirada: 
És possible transformar els espais laborals en fonts constants de satisfacció i benestar per a les persones? 
Algunes empreses ho han aconseguit. Aprendrem com ho varen fer... 
Obtén una visió més global del capital humà i noves eines de millora de la teva ocupabilitat en el camp del management i els recursos humans.

Destinataris

Dirigit especialment a alumnes de Relacions Laborals, així com ADE, Dret i, en definitiva, a tots els interessats en les relacions humanes a la feina.

Dates

Cada dilluns, del 12 de febrer al 26 de març de 2018.

Horari

De les 17 a les 20.30 hores (la darrera sessió serà de quatre hores i acabarà a les 21 hores).

Durada

25 hores presencials.

Lloc

Aula EDAA12 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma.

Crèdits ECTS:  1 (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia, grau de Física, - Comissió Acacdèmica de la UIB)

Objectius

Adquirir competències en presa de decisions estratègiques, coneixements de direcció de persones i de les últimes tendències en gestió. En realitat, un somni... 


Continguts


1. El factor humà
Anàlisi de recursos i capacitats. 
Identificació de l'entorn. 

2. Direcció estratègica i gestió de persones
Estratègia competitiva. 
Coneixement + habilitat x actitud. 

3. Comportament organitzacional 

Cultura i clima laboral. 
Creació de compromís. 
4. Noves formes de relació: col·laboració i treball en xarxa. Win-Win. Xarxes d'intercanvi. Treballar en equip. 
5. Lideratge en les organitzacions. Emprenedoria corporativa: ibranding. Influencers
6. Gestió del canvi 

Alegria productiva i felicitat laboral. 
Salut i benestar a la feina. 
7. Confiança
Mindfulness
Mentoria i entrenament organitzatiu. 
8. Ètica: el valor de la bondat

RSC. 
Responsabilitat social individual.

Metodologia

S'utilitzaran recursos digitals que es faran arribar als alumnes prèviament per a l’estudi, avaluacions en línia mitjançant Socrative/Kahoot, dinàmiques grupals i col·laboratives, jocs de rols, casos pràctics.

Cada estudiant ha de fer un treball pràctic en grup que ha de lliurar al final per a l’avaluació, on aplicarà els conceptes apresos durant les sessions presencials i el treball autònom.

Professor

Manuel Septiem, professor associat del Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB.

Preu

48 euros:

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.

— Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs.

Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

— Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici de la matrícula del curs.

— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

 

 Altres: 69 euros.

 

 

La preinscripció i la matrícula a un curs no impliquen la realització d’aquest, atès que el Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit.

Per obtenir un certificat cal assistir a un 80 per cent de les classes.