TALLER DE REALITZACIÓ D'INFOGRAFIES


La infografia és una combinació de gràfics i imatges sintètiques, explicatives i fàcils d'entendre, i textos i xifres, amb la finalitat de comunicar de manera visual.

Les infografies permeten que continguts estadístics, periodístics, històrics, científics, etc., puguin ser compresos de manera ràpida i amigable de forma visual.

Han passat a ser part d'una estratègia de continguts, s'utilitzen de forma habitual en mitjans de comunicació, docents, empresarials, institucionals, en webs i xarxes socials. Ofereixen informació útil, comprensible i amb un bon disseny, adaptable a molts formats.

Dates

5, 6, 7, 8, 12, 13 i 14 de març de 2018

Horari

De 16 a 19.30 hores, excepte el dia 14 (de 16 a 20 hores)

Durada

30 hores: 25 presencials més 5 hores de treball autònom

Lloc

Aula d'informàtica EDAIJO01,  planta baixa Bloc B d'Economia Edifici Jovellanos. Campus universitari.. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma

Crèdits ECTS

1

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia i grau de Física


Objectius


Els assistents adquiriran els coneixements teòrics i les eines pràctiques per a la realització d'un projecte infogràfic.
Aprendran a dissenyar infografies amb les quals podran compartir els seus coneixements, presentar els seus projectes acadèmics i generar continguts de valor que podran ser difosos en diferents entorns.

Metodologia


Després d'una introducció per explicar el concepte d'infografia i emmarcar la importància de la infografia en la societat de la informació i el coneixement, s'explicaran els diferents tipus d'infografia, i les parts que la componen; també es detallaran els elements bàsics que creen la composició: forma, grandària, color, tipografia.
Amb aquests coneixements s'abordarà la creació d'una infografia i les fases que s'han de seguir per aconseguir l'èxit en la tasca.
Es farà un repàs pels programes informàtics en línia disponibles per fer infografies.
Després de cada tema es farà un exercici pràctic (col·lectiu o individual) i es presentarà a l'aula.
El projecte final serà una infografia que l'autor haurà de pujar a una xarxa social com Google+ o Pinterest.

Continguts

1. Introducció. Què és una infografia? Exemples d'infografies. Exemple pràctic

2. Tipus d'infografia. Infografia comparativa: A vs. B. Infografia resum. Infografia estadística. Infografia cronològica. Infografia numèrica. Infografia de manual d'ús… Exemple pràctic

3. Parts de la infografia. El títol. El cos o contingut. El peu (autors, fonts, contacte…). Exemple pràctic

4. Composició. Color i tipografia (usos i significats). Imatges i gràfics. Formats. Exercici pràctic

5. Crear una infografia. Tema. Fase de recopilació d'informació. Anàlisi i públic objectiu. Estructura. Disseny. Exercici pràctic

6. Recursos i eines. Programes. Bancs de recursos. Exercici pràctic
7. Exercici pràctic. Exercici en grup. Exercici individual (avaluable).

Professorat

Miguel Alonso Oleaga. Bilbao, 1971. Llicenciat en Belles Arts (especialitat de Disseny) per la UPB (1994); Màster en Noves Tecnologies Informàtiques Aplicades al Disseny (1995) i Curs Superior de Disseny i Packaging (Diputació Foral de Biscaia, 1995).

Ha desenvolupat la seva carrera professional en diverses agències de comunicació i publicitat de Bilbao i Santander. Establert a Palma des de 2014, treballa en el seu projecte personal Alonsoleaga.com.
Ha realitzat projectes per al Govern de Cantàbria (Jocs Nàutics Atlàntics), Ajuntament de Santander (centenari del Palacio de la Magdalena), UIB, Racing Santander, Gimnasos GO fit, Aliança per la Solidaritat, empreses de formació, etc.

Matrícula gratuïta

Formulari de matrícula

Llengua vehicular del curs

Castellà.

Avaluació

Es requereix el 80 per cent d’assistència i un treball individual

Destinataris

Estudiants universitaris en primenr lloc. Si queden places, personal d’administració i serveis i professorat universitari.

Nombre d’alumnes

50

                    Formulari de matrícula (llista d'espera)