VI Jornades d'Altes Capacitats Intel·lectuals

Dates

Els divendres 2 i 9 de febrer de 2018

Lloc

Seu universitària d’Eivissa i Formentera. Antic edifici de Comandància. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa

Durada

8 hores.

Introducció 

Per fer una aproximació adequada a la realitat de l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals és fonamental evitar de caure en estereotips i facilitar l’atenció de les seves necessitats específiques de suport educatiu. La correcta identificació d’aquests estudiants té com a objectiu principal facilitar que la nostra intervenció educativa els permeti assolir la màxima expressió del seu potencial i aconseguir la seva autorealització.

El talent s’ha de treballar des de la creació d’un ambient educatiu que promogui la cooperació entre alumnes, i al mateix temps suposi un nivell de repte adequat a cada alumne, segons la seva capacitat. Sempre des d’un model d’escola inclusiva.

En aquest sentit, les metodologies orientades a promoure la participació de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge, com l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge multinivell, el treball amb la creativitat, etc., són propostes necessàries per treballar en aquest camí que aspira a respectar les diferències de cada estudiant a l’aula, ajustant ritme i profunditat a les necessitats de cada un.

Objectius

 1. Aprendre a identificar l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.
 2. Educar en i des de la creativitat.
 3. Revisar algunes metodologies que poden ser utilitzades en el treball amb les altes capacitats intel·lectuals.

Metodologia

La metodologia d’aquestes jornades es basarà en l’exposició teòrica de diferents conferenciants de reconeguts prestigi i coneixements sobre el tema, que tractaran els diversos objectius proposats.

Durada

8 hores.

Matrícula

 • 10 euros
 • Les inscripcions es faran en línia a l’enllaç següent: Formulari de matrícula
 • Termini de matrícula: fins al dimarts 30 de gener de 2018

Hores de formació permanent de professorat

En tràmit.

Programa

Divendres 2 de febrer de 2018, de les 16 a les 20 hores

16 h. Registre i recollida de material.

16.15 h:

 • Conferència inaugural: Pensament creatiu i pensament crític en les ACI, a càrrec de la Dra. Rosabel Rodríguez Rodríguez, professora titular del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears.

18.15 h:

 • L’aprenentatge cooperatiu i les ACI. Sra. Aurèlia Pardo Gamundí, orientadora d’EOEP de Palma 2.
Divendres 9 de febrer de 2018, de les 16 a les 20 hores
 • L’aprenentatge multinivell i les ACI. Sra. Rocío Salas Moreno, psicòloga i cap del Departament d’Orientació del Col·legi Lladó.
 •   Identificació de les altes capacitats, comorbiditat i doble excepcionalitat. Sr. Carlos Meléndez Guerau, membre de l’EOEP d’Eivissa i Formentera.

Certificacions

Aquestes jornades possibiliten:

 • Obtenir un certificat d’assistència.
 • Obtenir hores de formació permanent del professorat (sol·licitades).

Per obtenir un certificat haureu d'assistir, com a mínim, a un 85 per cent de les sessions.

 

Més informació

Yasmina Arnaiz

Tel.: 971 17 24 44 (de 9 a 14 hores) 

<yasmina.arnaiz@uib.es>