IX Seminari Espanya - Amèrica Llatina: Les revolucions «vigents»: Mèxic, Cuba, Nicaragua

Al llarg del segle XX, Amèrica Llatina ha conegut diversos processos revolucionaris, molts dels quals s’han vist frustrats per l’acció militar i la intervenció dels EUA. Altres, nogensmenys, un pic triomfaren, han aconseguit preservar el poder seguint els paràmetres de la via democràtica (Mèxic, Nicaragua) o apel·lant a les formes pròpies generades per la Gran Revolució, la Revolució Russa de 1917. En commemorar-ne el centenari, dedicam el present taller a aquests tres casos, que, de distinta manera, encara es mantenen vigents.    

Dates

3 i 4 de novembre de 2017

Horari

De les 16 a les 21 hores (dia 3) i de les 9.30 a les 14.30 hores (dia 4)

Durada

10 hores

Lloc

Aula 8 de l’edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Hores de formació permanent de professorat

Segons consta a la diligència del 22 de desembre de 2017, aquesta activitat no ha obtingut l'homologació.

Podeu consultar aquesta resolució a la pàgina de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat següent: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3047494&coduo=3035232&lang=ca

Objectius

Ajudar a comprendre les claus en la persistència d’unes revolucions a hores d’ara teòricament vigents.

Continguts

Estudi sobre els tres casos de revolucions que d’alguna manera segueixen ocupant el poder polític als seus països: Mèxic, Cuba i Nicaragua. 

Metodologia

Les exposicions dels professors experts s’alternen amb la presentació de documentals il·lustratius sobre les revolucions analitzades (vegeu el programa). Com acostuma a succeir en aquests tallers, es procurarà obrir debats sobre les qüestions estudiades.

Coordinació

Gonçal Artur López Nadal, professor titular d’Història i Institucions Econòmiques. Departament d’Economia Aplicada. UIB.

José Antonio Pérez Montiel, becari predoctoral. Conselleria d’Innovació i Turisme. Govern de les Illes Balears (CAIB). Departament d’Economia aplicada. UIB.

Professorat

  • Sandra Kunts Ficker. Professora investigadora. Centro de Estudios Históricos El Colegio de México. México.
  • Reinaldo Suárez Suárez. Catedràtic d’Història de l’Estat i del Dret a la Facultat de Dret, Universitat d’Oriente. Santiago de Cuba.
  • Andrea Moreno Mora. Professora titular d’Història Econòmica. Universitat de Costa Rica. San José. 

Programa

Divendres 3 de novembre

16 h. Presentació. Gonçal López Nadal (UIB) i José A. Pérez Montiel (UIB)

16.15-17.30 h. Sandra Kuntz Ficker, Colegio de México. «La Revolución Mexicana»

17.30-19.15 h. Projecció de la pel·lícula Viva Zapata (Elia Kazan, 1952)

19-15-19.30 h. Descans

19.30-21 h. Reinaldo Suárez, Universitat d’Oriente, Santiago (Cuba). «La Revolución Cubana»

Dissabte 4 de novembre

9.30-11.15 h. Ernesto Che Guevara. The Bolivian Diary (Richard Dindon, 1994)   

11.15-11-30 h. Descans

11.30-12.30 h. Andrea Montero, Universitat de Costa Rica. «La Revolución Nicaragüense»

12.30-13-30 h. Documental: «XXV-19: La Revolución Sandinista»

13.30-14 h. Recapitulació final

Preu

10 euros:

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
— Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs.

Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

— Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici de la matrícula del curs.
— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

 Altres: 20 euros.

Destinataris

Professors universitaris i de secundària, estudiants universitaris i estudiosos en general sobre Amèrica Llatina. Periodistes.

Nombre de places

Formulari d'inscripció