Com millorar la presència en línia de professionals per a economistes i empreses d'assessoria-consultoria

Versión castellano

Introducció

Internet i el món digital s'han configurat com un entorn imprescindible per a qualsevol empresa. Les cerques a Internet de serveis, telèfons de contacte, adreces, etc., han desplaçat altres mitjans tradicionals com les guies en paper (pàgines grogues, pàgines blanques, etc.).
Moltes empreses i professionals encara desconeixen l'impacte que pot tenir una bona presència en línia en els seus negocis, o consideren, de manera equivocada, que les seves activitats no necessiten presència a Internet.
En aquest sentit, l'ús d'Internet per part de les empreses i els professionals que assessoren en l'àmbit fiscal, comptable, laboral, etc., ha estat objecte d'estudi, i s'ha comprovat que la presència a Internet de moltes de les empreses és manifestament millorable.
Per això, aquesta xerrada taller, amb un enfocament totalment pràctic, es planteja com a objectius donar a conèixer les possibilitats d'Internet per a aquest tipus d'empreses i professionals, així com potenciar la millora de la seva presència en línia, de forma pràctica.

Dates

El dijous 11 de maig de 2017

Horari

De les 18 a les 20 hores

Durada 

2 hores

Lloc

Edifici de l’antiga Comandància, Seu de la UIB a Eivissa.

Objectius

— Mostrar les necessitats que tenen els clients d'assessories fiscals, comptables, laborals, etc., i com les manifesten a Internet. 
— Mostrar les diferents formes de presència en línia que pot tenir una empresa o un professional, moltes totalment gratuïtes.
— Mostrar la necessitat d'aquestes empreses i aquests professionals de tenir una web corporativa i el baix cost que això suposa el 2017.

— Mostrar les possibilitats de promoció de les webs de les empreses i els professionals, amb una tornada sobre la inversió controlable (a diferència de les formes de promoció tradicionals).

Continguts

— Necessitat de ser a Internet. Exemples pràctics en el cas de les assessories laborals, fiscals i comptables d'Eivissa
— Formes de presència en línia, gratuïtes i de baix cost.
— És necessari disposar d'una web?
— Promoció web: eines i ROI

Metodologia

Es durà a terme una ponència amb un enfocament eminentment pràctic, amb el desenvolupament d'exemples pràctics que permetin als assistents visualitzar el potencial d'Internet en les seves empreses. En finalitzar hi haurà un torn de preguntes i consultes de dubtes.

Professorat

José M. Soriano Guasch. Professor associat de Comercialització i Recerca de Mercats. Imparteix classe al grau d’ADE a la Seu de la UIB a Eivissa.

Preu

Gratuït

Inscripció

A ceib@economistas.org

Destinataris

Economistes i responsables d'empreses i professionals del sector de les assessories d'empresa (fiscal, comptable, laboral, jurídica).