Marc legal i comercialització d'habitatges turístics a Eivissa

És indiscutible el benefici econòmic que genera el turisme basat en els models tradicionals, però les noves tecnologies han fomentat i incorporat al mercat altres modalitats de turisme que fan necessària una reflexió. Aquesta tendència propicia el desenvolupament d’iniciatives familiars adreçades directament al turista conegudes com a habitatges de vacances, fenomen que ha qüestionat el marc legal vigent i ha generat un debat important.

En aquest context, és necessari fer una reflexió col·lectiva sobre quina és la cobertura legal i fiscal que ha d’emparar el lloguer de vacances, a fi de regular el sector i que els propietaris de la zona actuïn amb coneixement de causa i puguem participar tots junts dels beneficis del turisme: una regulació perquè tot el sector treballi amb seguretat jurídica. D’altra banda, esdevé fonamental conèixer els mecanismes de comercialització que han dinamitzat aquesta opció que ha obert l'activitat als particulars o consumidors proactius.

Ambdós eixos configuren el contingut del curs. 

Dates

Del 13 de març al 4 d’abril de 2017

Horari

De 17 a 21 hores

Lloc

Seu Universitària d'Eivissa. Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1.

Durada

20 hores presencials i 5 de treball de l'alumne (només en cas que vulguin obtenir 1 ECTS)

 

Hores de formació permanent de professorat:  la Comissió de Reconeixement de Formació de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, reunida en sessió ordinària el dia 22 de febrer de 2017, acorda no homologar aquesta activitat per considerar que no té cap relació amb el món educatiu.

Crèdits ECTS de la UIB: 1 (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau Física)

Continguts

Dilluns 13 de març

Marc legal aplicable als habitatges vacacionals a les Balears: present i futur (2 hores). Joan Franch Fluxà (professor contractat doctor de la UIB, investigador principal del grup DEAT)

Tècniques i qüestions de màrqueting i comercialització dels habitatges particulars (I) (2 hores). José Manuel Soriano (IB Marketing, professor associat de la UIB)

Dimarts 14 de març

Resolucions i lliçons judicials i administratives relacionades amb els habitatges vacacionals (2 hores)

Tècniques de màrqueting i comercialització dels habitatges particulars (II) (2 hores). José Manuel Soriano (IB Marketing, professor associat de la UIB)

Dilluns 20 de març

Resolució de disputes entre particulars: arbitratge i mediació (2 hores). Dra. Victoria Torre Sustaeta (Gamaservi, col·laboradora del grup d'investigació de la UIB DEAT)

Allotjament en habitatges: qüestions de competència deslleial i defensa de la competència (2 hores). Dra. Victoria Torre Sustaeta (Gamaservi, col·laboradora del grup d'investigació de la UIB DEAT)

Dimarts 21 de març

Fiscalitat directa i IVA del lloguer turístic (4 hores). Vicent Arbona (AEAT Eivissa)

(Pausa/setmanes per fer els treballs)

Dimarts 4 d’abril

Conclusions i debat/exposició de treballs al grup (4 hores). Joan Franch / professorat (opcional en funció de la tasca avaluable / alumnes)

Preu

·   UIB: 48 euros

- Alumnes de la UIB

- PDI i PAS

- Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat

- Alumni de la UIB

·   Altres estudiants: 48 euros

- Qualsevol estudiant, sigui o no universitari

- Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.

·   Desocupats i jubilats de l'Estat espanyol: 48 euros

- Desocupats: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.

- Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

·   Altres: 69 euros

Destinataris: estudiants, professionals del sector, propietaris d'habitatges, públic en general interessat en aquesta qüestió.

Nombre de places

20

Inscripcions

El Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar un curs, en qualsevol moment, si no té el nombre mínim d'alumnes requerit.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes.

Termini: 25 de març de 2017

Les inscripcions es faran en línia.