Taller d'impressió 3D: des del muntatge al disseny de peces

Coordinació

Bartomeu Alorda Ladaria, Departament de Física. Universitat de les Illes Balears 

Professorat

Dr. Bartomeu Alorda Ladaria, professor contractat doctor, Departament de Física, Universitat de les Illes Balears.

Sr. Cristian Carmona Gómez, professor ajudant, Departament de Física, Universitat de les Illes Balears.

Sr. Rafael Payeras Roig, enginyer en Electrònica Industrial, 3D SOMA.

Dates

30 i 31 de març, i 1, 6, 7 i 8 d’abril de 2017

Lloc

Dies 30, 31 de març i dies 6 i 7 d'abril de 16 a 20 hores aula A12 i aula d'informàtica AIEN01 de l'edifici Mateu Orfila.

Dies 1 i 8 d'abril, aula 7 de l'edifici Sa Riera.

Horari

Els dijous i divendres de 16 a 20 hores, el dissabte de 10 a 14 i de 16 a 19 hores.

Durada

30 hores

Nombre de places

15

Credits ECTS de la UIB: 1 (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau Física)

Nombre d’hores de formació permanent de professorat de la Conselleria d’Educació: 20.

Introducció

La impressió 3D està en ple procés d’expansió. Les seves possibilitats encara estan per veure, però la tecnologia té una fàcil implementació a molts de nivells. El taller proposa que el participant pugui introduir-se en la impressió 3D des del primer moment, i arriba a proposar-li la fabricació de la seva pròpia impressora 3D de baix cost.

El taller proposa als participants l’exploració d’aquesta tecnologia digital que ha vingut per quedar i revolucionar tant l’edició artística com la tècnica per la simplicitat del procés 3D.

L’accés a aquesta tecnologia obre les portes a tot un món de possibilitats sense límits ni del tipus de material ni de la forma final de la peça.

Objectius

Aquest curs té per objectiu introduir els assistents en la impressió 3D des d’un punt de vista pràctic, ja que es pretén implementar al mateix taller i amb el suport del professorat una impressora 3D des de zero.

Cada participant aprendrà les claus per dissenyar i crear les seves idees personals fins a realitzar un prototip físic.

També es donarà la possibilitat que aquells participants que ho vulguin puguin construir o ajustar la seva pròpia impressora 3D des de zero amb el suport dels professors.

Metodologia

Es té previst que el curs sigui molt dinàmic i interactiu. Els continguts s’impartiran en sessions en què s’aniran mesclant exposicions de continguts a càrrec dels professors, accions pràctiques per aprofundir, segons les habilitat de cadascú, en les eines i tècniques introduïdes, i atenció a la diversitat amb especial esment a les qüestions que formulin els diferents estudiants segons el seu nivell de coneixement de la tecnologia d’impressió 3D:

 • Sessions centrades en exposicions del professor amb una clara orientació divulgativa que promogui la participació i el debat dels continguts entre els participants, per valorar així les possibilitats d’aquesta nova tecnologia.
 • Sessions centrades en el coneixement del funcionament de la impressora 3D basant-se en un disseny proporcionat pels professors del taller. Durant el curs es muntarà una impressora 3D amb la participació de tots els participants que no vulguin fer el seu propi muntatge.
 • Finalment hi haurà sessions centrades en el procés de disseny de peces: mitjançant la utilització de software lliure es mostrarà els principals conceptes a tenir en compte a l’hora de fabricar una peça. Cada participant haurà de realitzar un projecte que consistirà en la fabricació d’un peça 3D.

Continguts

 • La impressió 3D: fonaments
 • Funcionament d’una impressora 3D
 • Muntatge d’una impressora 3D de baix cost
 • De la idea a la peça amb l’ordinador
 • La impressió 3D: pràctica:

Construeix la teva impressora 3D.

Si l’estudiant o el grup d’estudiants volen construir la seva pròpia impressora 3D model i3 de Prusa amb el suport dels professors del curs, us oferim un paquet amb totes les peces per muntar-la durant les classes.

Participants a qui va adreçat principalment

Aquest curs té una visió molt pràctica i pretén acostar aquesta tecnologia, tant en el vessant artístic com en el vesant més tècnic. Així, s’adreça a persones amb interès per l’electrònica i la mecànica a l’hora d’aprendre el funcionament d’aquestes eines, però també a persones amb un interès pel gran ventall de possibilitats que ofereix aquesta tecnologia i que pot esdevenir una oportunitat de desenvolupament professional.

Resum

La impressió 3D és una tecnologia central en el concepte del «fes-t’ho tu mateix» o el que en anglès s’ha denominat la comunitat «makers». Ha arribat a transformar des dels conceptes creatius als models de negoci centrats en la creació personalitzada de peces úniques segons demanda. Aquest taller pretén introduir de forma amena els fonaments de la impressió 3D, el coneixement de les parts d’una impressora 3D a través del muntatge des de zero d’una impressora de baix cost i el procés de disseny de peces mitjançant ordinador. T’ajudarem a fer les primeres passes amb aquesta nova tecnologia.

Cada participant aprendrà a imaginar, dissenyar i crear les seves idees personals fins a realitzar un prototip físic. També es donarà la possibilitat que els participants que ho vulguin puguin implementar la seva pròpia impressora 3D des de zero amb el suport dels professors al mateix taller. Per a més informació contactau amb <cristian.carmona@uib.es> abans que comenci el curs (com a màxim, quinze dies abans de l’inici del curs), per donar temps a processar la vostra petició de material.

Preu de matrícula

 1. UIB: 53 euros
  • Alumnes de la UIB
  • PDI i PAS
  • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
  • Alumni de la UIB
 2. Altres estudiants: 53 euros
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari
  • Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
 3. Desocupats i jubilats de l'Estat espanyol: 53 euros
  • Desocupats: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.
 4. Altres: 79 euros.

Inscripció i matrícula

El Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar un curs, en qualsevol moment, si no té el nombre mínim d'alumnes requerit.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes.

Termini: 24 de març de 2017.

Les inscripcions es faran mitjançant els serveis administratius de l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears, o bé en línia.

Personalment a:

Edifici Sa Riera

C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2

07122 Palma (Illes Balears)

Telèfon: (34) 971 17 24 10

E-mail: cursos@uib.es 

En línia a:

Matrícula