Saps quins són els teus drets en el sistema de salut? Vine i apodera't

-Anul·lat-

Introducció


Perquè les persones usuàries del sistema de salut gaudeixin dels seus drets hi ha dos requisits imprescindibles: que estiguin informades i que siguin capaces de prendre decisions.

Dates

4, 11, 18 i 25 de maig de 2017, de 16 a 20 hores

Durada

16 hores (4 sessions de 4 hores)

Hores de formació permanent de professorat: la Comissió de Reconeixement de Formació de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, reunida en sessió ordinària el dia 22 de febrer de 2017, acorda no homologar aquesta activitat per considerar que no té cap relació amb el món educatiu.

Objectius

• Explicar als assistents quins són els seus drets en el sistema sanitari.
• Promoure la presa de decisions autònomes dels participants en el sistema de salut, presentant el professional com algú que acompanya l'usuari en les seves decisions.

Continguts

1. La importància de preservar els drets humans: D'on sorgeixen els drets? Com es porten a la pràctica? 
2. Algunes nocions bàsiques sobre ètica. 
3. El dret a la preservació de la meva dignitat i la meva intimitat en totes les seves dimensions. La confidencialitat de les dades que proporcion al sistema sanitari. 
4. El dret a ser informat i prestar el meu consentiment en la presa de decisions. 
5. El dret a ser cuidat. 
6. Els drets sexuals i reproductius de les dones. 
7. Tinc dret a morir dignament i planificar les meves últimes voluntats. 
8. El paper dels professionals de salut i les seves obligacions en la defensa dels drets dels usuaris.

Metodologia

Els professors introduiran cadascun dels temes mitjançant una exposició teòrica per a un posterior debat i discussió amb els assistents, prenent com a exemple situacions que es produeixen en el sistema sanitari.

Professorat

Dra. Rosamaria Alberdi Castell. Vegeu el CV: http://www.uib.cat/personal/ABTExNTIx/

Dra. Cristina Moreno Mulet. Vegeu el CV: http://www.uib.cat/personal/ABTE1Nzg1/

Sr. José Antonio García Verdejo, infermer de l’Hospital Can Misses i professor associat a la Seu d’Eivissa de la UIB. Vegeu el CV: http://www.uib.cat/personal/ABjIxNzg4NQ/

Preu

    UIB: 37 euros

                     Alumnes de la UIB (a excepció dels d’Infermeria)

                     PDI i PAS

                     Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat

                     Alumni de la UIB

    Altres estudiants: 37 euros

                     Qualsevol estudiant, sigui o no universitari

                     Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.

    Desocupats i jubilats de l'Estat espanyol: 37 euros

                     Desocupats: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.

                     Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

    Altres: 58 euros

Destinataris:

Qualsevol persona interessada a conèixer els seus drets com a usuària del sistema de salut, i professionals sanitaris interessats a reflexionar, de manera àmplia, sobre els temes del curs. 

Nombre de places: 25

CRONOGRAMA

Temes

Nom del/la professor/a

Data i hora: 16-20 hores

1. La importància de preservar els drets humans: d'on sorgeixen els drets? Com es porten a la pràctica? 
2. Algunes nocions bàsiques sobre ètica.

 

Rosamaría Alberdi Castell

04/05/2017

3. El dret a la preservació de la meva dignitat i la meva intimitat en totes les seves dimensions. La confidencialitat de les dades que proporcion al sistema sanitari. 
4. El dret a ser informat i prestar el meu consentiment en la presa de decisions.

 

Cristina Moreno Mulet

11/05/2017

5. El dret a ser cuidat. 
6. Els drets sexuals i reproductius de les dones.

 

Cristina Moreno Mulet

18/05/2017

7. Tinc dret a morir dignament i planificar les meves últimes voluntats. 
8. El paper dels professionals de salut i les seves obligacions en la defensa dels drets dels usuaris.

 

José Antonio García Verdejo

25/05/2017

 

El Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar un curs, en qualsevol moment, si no té el nombre mínim d'alumnes requerit.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes.

Termini: 28 d'abril de 2017

Les inscripcions es faran en línia.