Autoconeixement, Emocions i diàleg al Segle XXI (nivell III)

 -Noves dates-

1 crèdit ECTS. Concedit (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau Física)

Es sol·liciten 2’5 crèdits de lliure configuració UIB

Te concedides 20 hores de Formació Permanent del Professorat

Aquest curs s'ofereix també amb possibilitat de tenir certificat d'aprofitament

Aquest curs contempla el reconeixement de les 20 hores corresponents al títol propi de la UIB Expert universitari en Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI.

OBJECTIUS PREVISTOS

1.         Identificar els aspectes essencials en l’acció comunicativa i aprendre a establir dinàmiques de diàleg. Aprofundir en l’anàlisi i la pràctica de les tècniques d’escolta activa i assertivitat.

 

2.                    Conèixer alguns models d’actitud filosòfica (pràctica), útils per l’afrontament instructiu de l’adversitat, i aprendre a emprar-los.

 

3.         Aprendre a identificar i manejar harmònicament els distints aspectes de la comunicació no verbal.

 

4.         Adquirir habilitat en l’actitud de col·laboració a les situacions de discrepància i oposició.

 

5.         Profunditzar en el coneixement i la pràctica de les tècniques per millorar la comunicació i les tècniques corporals i de relaxació.

 

CONTINGUTS

 

1.         Aspectes essencials dels pensaments i dels sentiments. Dinàmiques de «diàleg intern» coherents. Elements que faciliten el desenvolupament i la praxis de l’art de l’escolta i de l’assertivitat.

 

2.         Els distints tipus d’estat d’ànim i els motius de la seva activació. El maneig del «diàleg intern» per normalitzar les pròpies alteracions i millorar la comunicació. Alguns exemples a la filosofia clàssica: Sòcrates i Plató.

 

3.         Aprofundiment en el reconeixement dels diversos perfils que s’activen a les relacions. Com prendre consciència de les actituds inconscients i aprendre a manejar-les sanament. Autoconeixement i autodomini: Sèneca i Epictet.

 

4.         Elements estructurals bàsics que conformen el joc comunicatiu. Reflexió i coneixement de «l’harmonia dels contraris».

 

5.         Exercici de la serenitat i pràctica del diàleg grupal. Diversitat d’opinions i consens: de l’oposició a la col·laboració.

 

METODOLOGIA

 

Els continguts es repartiran en 10 sessions que, a més, podran tractar algun tema complementari als ja presentats. Cada sessió dura 2 hores, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona a les pràctiques.

Part teòrica: presentació i explicació de cada tema profunditzant també en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.

Part pràctica: taller per a la pràctica de les tècniques.

 

ACTIVITATS A CADA SESSIÓ

SESSIÓ 1  

Com es pot establir una dinàmica de diàleg. Dialogar no és compartir monòlegs

 

SESSIÓ 2        

Escolta activa i assertivitat

 

SESSIÓ 3  

La comunicació no verbal

 

SESSIÓ 4   

Reflexió i diàleg intern. Normalitzar les pròpies alteracions i millorar la comunicación.

Alguns exemples filosòfics: Sòcrates i Plató.

 

SESSIÓ 5   

L’exercici de l’actitud conscient. Autoconeixement i autodomini. Les escoles hel·lenístiques i la vida com a terapèutica: epicureisme i estoïcisme. Aplicacions actuals. Models d’actitud filosòfica, facilitadors de la integració harmònica de l’adversitat: Epicur, Epictet i Sèneca

 

SESSIÓ 6   

Aprofundiment en les pràctiques de col·laboració a les situacions d’oposició, i de resolució pacífica de conflictes

 

SESSIÓ 7    

L’harmonia dels contraris. Respiració, quietud i moviment

 

SESSIÓ 8   

Consciència sensorial, emocions i pensaments. Dinàmiques de consciència corporal i centrament

 

SESSIÓ 9    

Què es l’amor? Cap a l’experiència integradora de les emocions humanes

 

SESSIÓ 10 

Conclusions. El cercle del diàleg filosòfic, i el propi exemple com a model de referència

 

Durada: 20 hores repartides en 10 sessions de 2 hores.

(+ 5 hores de tutoria d’orientació opcionals per crèdits ECTS)

 

Crèdits:  

Es sol·licita 1 crèdit ECTS

Es sol·liciten 2’5 crèdits de lliure configuració per la UIB

Es demanen 20 hores de Formació Permanent del Professorat

Aquest curs s'ofereix també amb possibilitat de tenir certificat d'aprofitament.

Aquest curs contempla el reconeixement de les 20 hores corresponents al títol propi de la UIB Expert universitari en Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI.

Dates: del 17 de octubre al 19 de desembre de 2017 NOU!

 

Horari: els dimarts de 19 a 21 hores.

 

Lloc:  campus universitari (aula per determinar).

 

A qui s’adreça: a professors, estudiants universitaris i població en general.

                           

Àmbit: Autonòmic

 

Responsable de l’activitat: Facultat de Filosofia i Lletres. Servei d’Activitats Culturals (SAC). Institut de Recerca i Innovació Educativa. UIB.

 

Places: màxim 40

 

Formador: Raül Genovès Company, Doctor en Filosofia. Titulat Superior en Teràpies Naturals. Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

Director i formador del Títol propi de postgrau de la UIB Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.

 

Plà d’avaluació de l’activitat:

Serà continuada i tindrà en compte:

-       l’assistència i participació a les classes

presentació oral o escrita de les reflexions, aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.              

Preu de matrícula

1. UIB: 40 euros

      Alumnes UIB

      PDI i PAS

      Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat

      Alumni de la UIB

 

2. Altres estudiants: 40 euros

      Qualsevol estudiant, sigui o no universitari

      Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.

 

3. Desocupats i jubilats de l'Estat espanyol: 40 euros

      Desocupats: heu de presentar certificat que esteu a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.

      Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

 

4. Altres: 60 euros

Inscripcions

El Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar un curs, en qualsevol moment, si no té el nombre mínim d'alumnes requerit.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes.

Les inscripcions es faran mitjançant els serveis administratius de l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears, o bé en línia.

Personalment a:

Edifici Sa Riera

C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2

07122 Palma (Illes Balears)

Telèfon: (34) 971 17 24 10

E-mail: cursos@uib.es

En linia