Autoconeixement, Emocions i diàleg al Segle XXI (nivell I)

 

Del 15 de març al 24 de maig de 2017

Grup A: els dimecres de 10 a 12 h. del 29 de març al 7 de juny de 2017. Noves dates

Grup B: els dimecres de 19 a 21 h.

Es sol·licita 1 crèdit ECTS.

Es sol·liciten 2,5 crèdits de lliure configuració de la UIB

Te concedides 20 hores de Formació Permanent del Professorat

Activitat computable per a l'assignatura: Ciutadania i societat del benestar (22333)

Aquest curs permet obtenir un certificat d’aprofitament.

Reconeixement de les 20 hores corresponents al títol propi de postgrau de la UIB Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.

 

OBJECTIUS PREVISTS

 

1. Reconèixer les característiques i necessitats pròpies de les relacions actuals entre professors i alumnes, pares i fills.

2. Identificar els aspectes essencials a l’acció comunicativa. La importància de l’àmbit emocional.

3. Analitzar els distints tipus d’actitud davant les relacions (els rols o arquetips).

4. Aprendre a gestionar harmònicament els distints estats d’ànim.

5. Conèixer i practicar les tècniques per millorar la comunicació.

 

CONTINGUTS:

 

1. Com podem identificar les necessitats, expectatives i demandes (pròpies i dels altres).

2. Elements estructurals bàsics que conformen el joc comunicatiu. Foment de l’actitud d’escoltar i la suspensió del judici precipitat. Confirmar que realment hem comprès el que l’altre ens vol transmetre i viceversa.

3. Presentació i reconeixement dels diversos «personatges» o perfils que s’activen a les relacions. Com prendre consciència de les actituds inconscients i aprendre a manejar-les sanament. 

4. Conèixer els distints tipus d’estat d’ànim, els motius de la seva activació i aprendre a manejar el «diàleg intern» per normalitzar les pròpies alteracions i l’estrès.

5. Coneixement i aplicació de les tècniques. Foment de la serenitat i pràctica del diàleg. Diversitat d’opinions i consens.

 

METODOLOGIA

 

Els continguts es repartiran en 10 sessions que, a més, podran tractar algun tema complementari als ja presentats.

Cada sessió té una durada de 2 hores, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona a les pràctiques.

 

Part teòrica: presentació i explicació de cada tema, profundint també en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.

Part pràctica: taller per a la pràctica de les tècniques.

 

 

ACTIVITATS A CADA SESSIÓ:

 

SESSIÓ 1     (15/03)

 

Presentació del curs. Inici a la identificació i comprensió de les necessitats bàsiques

 

SESSIÓ 2     (22/03)

 

L’art d’escoltar. El diàleg com a eina constructiva

 

SESSIÓ 3     (29/03)

 

Criteris personals i col·lectius (pràctica del consens)

 

SESSIÓ 4     (05/04)

 

L’àmbit emocional

 

SESSIÓ 5     (19/04)

 

El valor de la disciplina ben entesa. L’equilibri entre fermesa i permissivitat

 

SESSIÓ 6     (26/04)  

 

L’actitud d’aprenentatge      

 

SESSIÓ 7     (03/05)

 

Autoconeixement. Rols i personatges (el «poble interior» i l’argument de la «pel·lícula personal»)

 

SESSIÓ 8     (10/05)

 

Addiccions, drogues i problemes de dependència

 

SESSIÓ 9     (17/05)

 

Tractament dels casos de separació, violència i situacions especials

 

SESSIÓ 10   (24/05)

 

El propi exemple com a model de referència

Durada: 20 hores repartides en 10 sessions de 2 hores,

(+ 5 hores opcionals en tutories d’orientació per ECTS).

 

Crèdits

1 crèdit ECTS. Concedit (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau Física)

Es sol·liciten 2,5 crèdits LRU

Es demanen 20 hores de Formació Permanent del Professorat

Activitat computable per a l'assignatura: Ciutadania i societat del benestar (22333)

Aquest curs permet obtenir un certificat d’aprofitament

Reconeixement de les 20 hores corresponents al Títol propi de postgrau de la UIB Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.

 

Dates: Grupo B: del 15 de març al 24 de maig de 2017.

           Grupo A: del 29 de març al 7 de juny de 2017.

 

Horari: Grup A: els dimecres de 10 a 12 hores.

 Grup B: els dimecres de 19 a 21 hores.

 

Lloc: Grup A : aula 18 de l'edifici Ramon Llull

Grup BL Aula1A de l'edifici Antoni Maria Alcover

A qui s’adreça: a professors, estudiants universitaris i població en general.

 

Responsable de l’activitat: Departament de Filosofia i Treball Social. Servei d’Activitats Culturals (SAC).

 

Places: màxim 40

 

Formador: Raül Genovès Company, Doctor en Filosofia. Titulat Superior en Teràpies Naturals. Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

Director i formador del Títol propi de postgrau de la UIB Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.

 

Plà d’avaluació de l’activitat:

 

Serà continuada i tindrà en compte:

-       l’assistència i participació a les classes.

-       presentació oral o escrita de les reflexions, l’aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.      

Preu de matrícula

1.   UIB: 40 euros

      Alumnes UIB

      PDI i PAS

      Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat

      Alumni de la UIB

 

2.   Altres estudiants: 40 euros

      Qualsevol estudiant, sigui o no universitari

      Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.

 

3.   Desocupats i jubilats de l'Estat espanyol: 40 euros

      Desocupats: heu de presentar certificat que esteu a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.

      Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

 

4.   Altres: 60 euros

Inscripcions

El Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar un curs, en qualsevol moment, si no té el nombre mínim d'alumnes requerit.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes.

Les inscripcions es faran mitjançant els serveis administratius de l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears, o bé en línia.

Personalment a:

Edifici Sa Riera

C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2

07122 Palma (Illes Balears)

Telèfon: (34) 971 17 24 10

E-mail: cursos@uib.es 

En línia