Taller amb App Inventor per al disseny d'aplicacions per a dispositius mòbils

(inclou connexió amb el robot Lego Mindstorms)

-Anul·lat-

Coordinació

Bartomeu Alorda Ladaria, Departament de Física, Universitat de les Illes Balears

Professorat

Dr. Bartomeu Alorda Ladaria, professor contractat doctor, Departament de Física, Universitat de les Illes Balears.

Sr. Cristian Carmona Gómez, professor ajudant, Departament de Física, Universitat de les Illes Balears.

Dates

27, 28 i 29 d’abril i 4, 5 i 6 de maig de 2017

Lloc

Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma

Horari

Els dijous i divendres de 16 a 20 hores, els dissabtes de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores

Durada

30 hores

Nombre de places

15

Credits ECTS de la UIB: 1 (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau Física)

Nombre d’hores de formació permanent de professorat de la Conselleria d’Educació: 20.

Introducció

Els dispositius mòbils basats en Android han passat a ser una eina a l’educació amb múltiples possibilitats, no només per la seva capacitat de connexió sinó per la gran quantitat de sensors que incorporen i que poden ser usats en múltiples projectes d’aula per interaccionar amb l’entorn. Avui en dia, hi ha moltes alternatives i sistemes operatius que cal conèixer i valorar a l’hora d’iniciar projectes sobre dispositius mòbils, però sobretot hi ha múltiples plataformes per a la creació i el disseny d’aplicacions.

En aquest taller pretenem presentar una d’aquestes plataformes que obrin la porta a persones no tècniques cap a la programació, per aconseguir desenvolupar idees en aquest nou entorn d’interacció emergent. Així, la plataforma App Inventor permet, amb uns mínims coneixements de programació, desenvolupar propostes interessants.

Així doncs, aquest curs es dirigeix tant a perfils tècnics com a persones obertes que vulguin iniciar-se i desenvolupar una idea sobre dispositius mòbils o vulguin usar aquesta eina al sistema educatiu. En aquest sentit, s’ha introduït un contingut especial lligat al robot Lego Mindstorms per mostrar un entorn de programació deslligat del sistema operatiu de què es disposi a l’aula.

Objectius

 • Donar a conèixer les possibilitats del desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils.
 • Introduir en la programació Android a partir de la plataforma App Inventor.
 • Acompanyar en el desenvolupament d'una primera aplicació sobre dispositius Android.
 • Donar exemples d’interacció amb el robot de Lego Mindstorms i els sensors que l’acompanyen.

Metodologia

El curs proposa una metodologia d'aprenentatge basat en projectes, és a dir, l'estudiant des del primer moment treballarà sobre la plataforma, i els professors l’acompanyaran per dur a terme cada una de les idees, proposades bé per l’estudiant, bé per la dinàmica de la sessió.

Els continguts es treballaran a mesura que es necessitin, i se cercarà la interacció entre els alumnes per resoldre dubtes tècnics facilitant l'ajuda entre iguals i el suport del professorat de forma efectiva.

Continguts

 1. Les possibilitats dels dispositius mòbils
 2. L’estructura d’una aplicació amb App Inventor
 3. Les comunicacions amb altres sistemes
 4. Els sensors disponibles
 5. Interacció amb Lego Mindstorms

Participants a qui va adreçat principalment

Aquest curs té una visió molt pràctica i pretén acostar als alumnes aquesta tecnologia, tant en la vesant artística com en la vessant més tècnica. Així, s’adreça a persones amb interès per la programació i l’ús de dispositius mòbils com a eina d’aprenentatge, però també a persones amb un interès pel gran ventall de possibilitats que ofereix aquesta tecnologia, que pot esdevenir una oportunitat de desenvolupament professional.

Resum

En aquest taller pretenem acostar als alumnes la plataforma App Inventor per obrir la porta a persones no tècniques cap a la programació, per aconseguir desenvolupar idees sobre dispositius mòbils. Així, amb uns mínims coneixements de programació, es donaran les eines per desenvolupar propostes interessants. Aquest curs es dirigeix tant a perfils tècnics com a persones obertes que vulguin iniciar-se i desenvolupar una idea sobre dispositius mòbils o vulguin usar aquesta eina en el sistema educatiu. En aquest sentit, s’ha introduït un contingut especial lligat al robot Lego Mindstorms, per mostrar un entorn de programació deslligat del sistema operatiu de què es disposa a l’aula.

Preu de matrícula

 1. UIB: 53 euros
 • Alumnes de la UIB
 • PDI i PAS
 • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
 • Alumni de la UIB
 1. Altres estudiants: 53 euros
 • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari
 • Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
 1. Desocupats i jubilats de l'Estat espanyol: 53 euros
 • Desocupats: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
 • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.
 1. Altres: 79 euros.

Inscripció i matrícula

El Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar un curs, en qualsevol moment, si no té el nombre mínim d'alumnes requerit.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes.

Termini: 24 de març de 2017.

Les inscripcions es faran mitjançant els serveis administratius de l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears, o bé en línia.

Personalment a:

Edifici Sa Riera

C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2

07122 Palma (Illes Balears)

Telèfon: (34) 971 17 24 10

E-mail: cursos@uib.es 

En línia a:

Matrícula