I Trobada d'estudiosos de la literatura i la cultura produïda a les Illes Balears en el segle XIX

La literatura i la cultura a les Balears en el segle XIX. Un estat de la qüestió: la bibliografia, les línies de recerca actives, els autors i les matèries pendents d'investigació, les connexions amb la història política i social.

Programa

Data

Dijous 10 de novembre de 2016

Lloc

Universitat de la Illes Balears, edifici de la Riera, Sala de Juntes. Palma, carrer Miquel dels Sants Oliver, 2.

Programa

Matí

11 a 11.15 h. Damià Pons i Josep M. Domingo, presentacioó de la I Trobada.

11.15 a 12 h. Margalida Tomaàs, Estat de la qüestió sobre la poesia del vuit-cents.

12 a 12.45 h. Joan Mas i Vives, Estat de la qüestió sobre el teatre del vuit-cents.

12.45 a 13.30 h. Fina Salord, Estat de la qüestió en referència a l'illa de Menorca.

13.30 a 14.15 h. Isidor Marí, Estat de la qüestió en referència a l'illa d'Eivissa.

Tarda

16 a 16.45 h. Manuel Jorba, Els mallorquins en les primeres avaluacions principatines de la literatura catalana vuit-centista: estudis i antologies.

16.45 a 18 h. La I Trobada d'estudiosos de la literatura i la cultura produïda a les Illes Balears en el segle XIX: reflexions i conclusions.

18.30 a 19 h. Palma, església de Sant Francesc. Visita a la tomba de Ramon Llull.

19.30 a 20.30 h. Conferència de clausura: Pere Gabriel, Progressistes i demòcrates. Anàlisis i debats a l'entorn dels escriptors i polítics illencs i Barcelona el segle XIX. (Palma, Ca n’Alcover. Espai de cultura, carrer Sant Alonso, 24.)

Organització

Grup d'Estudi sobre la Literatura Catalana del Vuit-cents de la Universitat de Barcelona

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears

Institut d'Estudis Catalans. IEC Palma

Col·laboració

Universitat de les Illes Balears. Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta. Servei d'Activitats Culturals