II Concurs de Monòlegs en Anglès de la UIB

En preparació

I Concurs de Monòlegs en Anglès de la UIB

Bases del concurs

Presentació

La UIB, a través del Servei de Relacions Internacionals i el Servei d’Activitats Culturals, convoca el I Concurs de Monòlegs en Anglès, que pretén fomentar entre l’alumnat universitari la capacitat d’oratòria en anglès. El guanyador o guanyadora d’aquest monòleg serà el representant de la UIB al II Concurs de Monòlegs en Anglès del G9, que es durà a terme els dies 6 i 7 d’abril de 2017 a Santander (edifici de les facultats de Dret i Ciències Econòmiques).

La temàtica del monòleg ha de ser universitària.

Premi

Els premis que atorgarà la UIB són:

Primer premi: 250 euros i la participació al II Concurso de monólogos G9, com a representant de la UIB, els dies 6 i 7 d'abril de 2017 a Santander.

Segon premi: 150 euros

Data

El concurs es durà a terme els horabaixes del 8 al 10 març de 2017. Es concretarà l’hora en funció del nombre de persones inscrites.

Lloc

Universitat de les Illes Balears. Edifici Sa Riera. Sala de Juntes. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.

Bases de la competició

1. Persones involucrades en el concurs

1. Monologuistes: cada monologuista intervindrà segons l’ordre assignat en el sorteig que es farà abans de començar el concurs.

2. Jurat: està format per tres docents de la UIB.

2. Desenvolupament del concurs

El concurs es durà a terme segons el full de ruta següent:

1. Presentació: el cap de jutges anirà cridant cada participant, que s’haurà d’acreditar amb el DNI. Es procedirà al sorteig de l’ordre d’intervencions. En aquest moment es coneixeran els membres del jurat.

2. Inici del concurs: el cap de jutges donarà pas a l’ordre d’intervencions establert i controlarà el temps màxim d’intervenció, d'entre 5 i 7 minuts.

3. Retirada del jurat per deliberar: el jurat deliberarà a porta tancada un cop finalitzat el concurs.

4. Comunicació dels resultats: un cop es tinguin els resultats, els participants i el públic procediran a entrar a la sala on el jurat proclamarà el guanyador / els guanyadors.

3. Puntuacions

El sistema de puntuació es basarà en els ítems següents. Cada ítem tindrà una puntuació de: 0, 0,5 o 1 punt.

Ítems:

1. Impacte del monòleg.

2. Domini de l’anglès.

3. Seguretat i domini del tema.

4. Ús de la gesticulació.

5. Naturalitat i expressivitat.

6. Domini de l’espai.

7. To i projecció de la veu.

Acceptació de les bases

La participació en el I Concurs de Monòlegs en Anglès. UIB 2017, implica l’acceptació de les seves bases, que es poden consultar a la pàgina web del SAC <sac.uib.cat>.

Inscripció

Fins al 28 de febrer de 2017.

Per participar en aquesta activitat cal enviar un correu a <sac@uib.cat> amb les dades següents: nom complet, DNI, telèfon de contacte i estudis que es cursen a la UIB.

Organitza

Servei de Relacions Internacionals

Servei d'Activitats Culturals

Més informació

<sac@uib.cat>.