Trobades LiterÓries MediterrÓnies Albert Camus (Menorca)

 Camus, Menorca, Mediterrani. Homenatge a Albert Camus

Si ningú hi ha que representi l’esperit i la manera de sentir mediterranis en els àmbits intel·lectual i literari, aquest és l’escriptor francoalgerià Albert Camus. Un mediterrani per tots costats o, com el qualificà Jean Daniel, «un mediterrani total».

Albert Camus viu, respira, imagina, somnia, crea i es revolta en favor d’aquest Mediterrani heterogeni i carregat de contradiccions, en què la reflexió i la passió van de bracet i l’estètica i l’ètica se cerquen mirant de crear un món millor.

Aquests vincles mediterranis no són tan sols producte de les seves vivències algerianes, sinó que també revinclen la seva poderosa rel per la figura de l’àvia materna, Catalina Maria Cardona Fedelich (1857-1930), una pagesa que se n’hagué d’anar a cercar, enfora del seu Sant Lluís natal, una terra que li permetés superar la fam i la pobresa.

És, doncs, arran d’aquests vincles menorquins que s'organitzen unes trobades literàries mediterrànies entorn de la seva figura per a retre homenatge a aquest «nét d’exiliats», a més de voler celebrar el 60è aniversari de la concessió del premi Nobel que Camus va rebre per «la seva lúcida serietat que il·lumina els problemes de la consciència humana en el nostre temps.»

Més informació i programa