TALLER D'ORATÒRIA I COMUNICACIÓ D'IMPACTE (Mètode ORATOGA®)

Obert a tots els alumnes d'estudis oficials i al personal docent i investigador de la UIB

Organització

Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta (Servei d'Activitats Culturals) i Centre d'Estudis de Postgrau.

Patrocini                                             Vídeoresum

Obra social "La Caixa"

Introducció

La Universitat de les Illes Balears considera cabdal l’oratòria com a eina per comunicar-se correctament.

Parlar bé és molt important per a la vida professional o per a les relacions socials. L’eloqüència no és un do innat, sinó que requereix entrenament.

Per aquest motiu, la UIB, a través del Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta, proposa una formació en oratòria que pugui beneficiar els alumnes matriculats als estudis oficials de la UIB.

La inscripció al curs comporta el compromís d’assistir-hi. En cas que per causa justificada no hi pugueu assistir, ho heu de comunicar al SAC amb la màxima antelació possible. Aquesta acció formativa és gratuïta per als alumnes però suposa un cost per a la UIB, i no comunicar-ho pot ser causa d’exclusió en futures accions formatives. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.

Taller gratuït. (Els alumnes admesos al taller que no justifiquin amb 72 hores d'antel·lació la no assistència al curs, hauran d'abonar 50 euros en concepte de matrícula.)

Volem informar que aquest curs té un cost de 100 euros per alumne.

Dates i horaris (2016)

- Grup 6: el dijous 10 de novembre de 2016 de 17 a 20 hores. Places: 10

- Grup 7: el divendres 11 de novembre de 2016 de 17 a 20 hores. Places: 10

- Grup 8: Dissabte 12 de novembre de 2016 de 14 a 17 hores. Places: 10

El taller dura 3 hores

Lloc

Universitat de les Illes Balears. Edifici Sa Riera. Aula 4. C/ Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.

Objectius 

1.      Descobrir l’oratòria com a mitjà d’enriquiment personal.

2.      Incorporar l’oratòria com a complement de l’aprenentatge.

3.      Reconèixer la importància de l’oratòria com a part fonamental de la formació personal i acadèmica.

4.     Identificar les parts d’una exposició oral.

5.      Conèixer l’estructura d’un discurs.

6.     Diferenciar argumentació i opinió.

7.      Aconseguir transmetre el missatge amb impacte i efectivitat.

8.     Oferir mecanismes per comunicar d’una manera clara i convincent.

9.     Saber crear una comunicació empàtica.

10.   Distingir entre parlar en públic i debatre.

Descripció

Es treballaran destreses comunicatives i habilitats com: facilitat de paraula i aptituds com a comunicador (llenguatge culte però entenedor, cultura general, utilització d’exemples, etc.), espontaneïtat i capacitat d’improvisació, autocontrol de la situació per exposar en públic l’argumentació (control dels nervis, gesticulació, entonació de la veu, etc.), carisma i utilització correcta del llenguatge no verbal, capacitat de síntesi, etc. Destreses que són essencials per millorar la presentació de treballs orals o les exposicions davant audiències, però també per cercar feina i per millorar-la.

L’objectiu és ajudar a l’èxit escolar i al desenvolupament personal dels estudiants. Les competències de comunicació, fonamentals per al lideratge i equitat social, són un pont entre la formació acadèmica i la vida laboral.

L’Estratègia 2020 de la Unió Europea afirma que, per assolir un creixement sostenible i innovador, les persones han de tenir capacitat d’aprendre a aprendre.

El mètode Oratoga® ensenya als estudiants a escoltar, a dialogar, a argumentar, a reflexionar i a sintetitzar, com a base fonamental per a una comunicació eficaç i el desenvolupament personal.

El mètode Oratoga® ensenya estratègies de comunicació com un conjunt d’habilitats i no pas com a talent. L’ús de la paraula és una habilitat que cal practicar, amb exercicis senzills que ens faran perdre la por de parlar en públic.

Per aquest motiu, Skills, not talent és l’eslogan del mètode Oratoga®; el missatge que cal transmetre és que parlar en públic és simplement una qüestió de pràctica i de voluntat. Els resultats obtinguts dels tallers amb alumnes de diferents nivells educatius així ho demostren.

Estructura i metodologia

El taller té una durada de 3 hores, i l'estructura està basada en un mètode molt pràctic i, per tant, l'activitat és pautada, dinàmica i eficaç. En cinc passos senzills (estructura, coneixement de l'audiència, llenguatge del cos, transmissió de confiança, avaluació), es plantegen diferents tasques que tenen com a objectiu afermar la seguretat i la confiança en el moment de parlar en públic. I, alhora, ensenyen a estructurar el missatge i a fer una exposició ordenada i clara, incorporant-hi elements que ajudin a millorar l’estil personal i donar més brillantor a la intervenció oral.

Cada pas va acompanyat d’un consell o suggeriment que forma part del Decàleg del bon orador; consells que, d’una manera natural i progressiva, cada persona anirà assimilant i adaptant a la seva manera individual d’expressar-se, i així crearà el seu estil propi.

Cada taller acaba amb el DekaDodeka©: observant 10 imatges, l’alumne ha d’explicar una història i exposar un argument. Per a cadascuna disposa de 12 segons, la qual cosa fa un total de 2 minuts. Aquesta activitat ajuda a desenvolupar l’agilitat mental i l’espontaneïtat necessàries per parlar en públic. Quan escrivim, tenim temps per pensar el que volem explicar. Però quan parlam en públic, el temps determina la nostra forma de comunicar.

Programa

Què és la comunicació d’impacte?

— Estratègies per perdre la por de parlar en públic.

— Qualitats d’un bon orador. Com es reconeix un bon orador?

— El pes de la comunicació no verbal.

— La força dels ulls, mans i peus.

— El miracle del silenci i de les pauses.

— Com es pot passar de la por al goig de parlar.

— Què podem crear amb les paraules.

— Mirar i escoltar abans de parlar.

— Com hem de manejar els arguments.

Professorat

Bàrbara Pastor, doctora en Filologia Clàssica per la Universitat Complutense de Madrid. Directora de Public Speaking Olympics. Creadora del mètode DekaDodeka i Oratoga.
 
Oliver Bravo, Enginyer Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya. Expert en Oratòria.
 

Equip tècnic: Elisabet Garayalde López. Realització i enregistrament del taller en vídeo. 

___________

Inscripció

NOU TERMINI!

Fins al mateix dia de l'inici del taller.

Requisit: en els cas dels estudiants, heu d'enviar còpia de la matrícula dels estudis oficials de la UIB a <sac@uib.cat>

Grup 6  NO QUEDEN PLACES

Grup 7  NO QUEDEN PLACES

Grup 8  NO QUEDEN PLACES

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 

Save

Save

Save

Save